Doškolování – kurz

]Ve dnech 10.-.11.11.2018 se uskuteční v Praze další z doškolovacích víkendů – Kurz dětské gynekologie. Akce je organizována ve spolupráci s IPVZ, program a jak se přihlásit najdete na: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce