Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajícících ČSL JEP

Obě organizace sdružují odborníky, převážně gynekology, kteří se zabývají specifickou problematikou gynekologie dětského a dorostového věku.

O nás

Výbor Sekce GDD ČGPS

MUDr. Jana Alešová (předseda)
MUDr. Dagmar Smetanová (místopředseda)
MUDr. Helena Neumannová
MUDr. Martin Mužík
MUDr. Jana Skřenková
MUDr. Jiří Špaček
MUDr. Teslík Leoš

Výbor ČSGDD

MUDr. Dana Ondrová  (předseda)
MUDr. Leoš Teslík (místopředseda)
MUDr. Helena Neumannová
MUDr. Jana Skřenková
MUDr. Jana Alešová
MUDr. Hana  Kosová
MUDr. Dagmar Smetanová

Přihláška

V případě, že máte zájem stát se členem Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS vyplňte prosím přihlášku.

Vyplnit přihlášku.

Kontakt

Poslat zprávu

Zápis ze společné schůze výborů České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP, Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP a Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS, konané dne 11.4.2024 v rámci 55. konference gynekologie dětí a dospívajících v Brně

Přítomni: Alešová, Neumannová, Skřenková, Kosová, Smetanová, Ondrová, Špaček,
Omluveni: Teslík
Hosté: Nižňanská, Feldmár Tibor, Sysák – členové výboru GDD SGPS, Feldmár
Peter, Feráková Nataša (SR), Stanković Zoran (Serbia)
Za kontrolní komisi ČSGDD: Homolková, Charvát

Projednáno:
1. Kontrola úkolů předchozího zasedání výborů 3/24 – příprava 55. konference, zajištěn bohatý a kvalitní program (Neumannová), ve spolupráci s pořádající agenturou AMCA finanční pokrytí (Alešová), management péče o mezinárodní hosty (Nižňanská) – splněno

2. Z programu workshopu, který úspěšně již na konferenci proběhl, vyplynula potřeba zajistit a prostudovat Vyhlášku MZ ČR č. 389/2023 Sb. O systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění. V Příloze č. 1, na straně 5654, bod 4) stanovuje postup vyšetření osob, u kterých existuje podezření, že se staly obětí trestného činu znásilnění. (info dr. Meixnerová, Brno)

3. Informace o současné finanční situaci probíhající konference – rozpočet vyrovnaný, od firem 330 tis., od účastníků 450 tis., přihlášeno je jich 202, workshop 100, zahraniční hosté (SR, Srbsko, Polsko)

4. Schváleny odměny pro členy organizačního výboru za přípravu kongresu (návrh vypracuje Alešová)

5. Aktuálně probíhají volby do výboru Sekce GDD ČGPS – do 15.4.2024 – 1.kolo, od 2.5. 2.kolo, je nutné v rámci jednání konference upozornění členů sekce na aktivní účast při volbách, současně podpořit volbu mladých členů (Alešová)

6. Příští konference – Slovensko – Bratislava – 24-26.4.2025 (Nižňanská)

7. Další konference v ČR 2026 – pořádá Sekce – návrhy místa konání – Praha, Olomouc, Luhačovice, Jeseníky…, je nutné objednat s předstihem pro možnost výběru

8. Evropský kongres EURAPAG Soluň 5.-8.6. 2024 – byl schválen příspěvek 3000,-Kč za aktivní účast, je to vzdělávací kongres, zároveň tam proběhne volba do výboru – seznam voličů (Alešová).

Brno 11.4.2024 Zapsali Charvát, Skřenková

Zápis ze zasedání výborů Sekce GDD ČGPS, České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP a Sekce GDD SGPS dne 9.3. 2024, konané v rámci  příprav na 55. konferenci GDD v Brně

Přítomni: Dr. Alešová, Dr. Kosová, Dr. Neumannová, Dr. Ondrová, Dr. Skřenková, Dr.Teslík

Dr. Smetanová, Dr. Nižňanská-on line

Nepřítomni: Dr. Špaček, Dr. Mužík

Hosté: Mgr. Uhrová, AMCA

 1. Byl finálně projednán a připraven velmi bohatý interdisciplinární program workshopu a konference včetně zahraničních hostů s vyzvanými přednáškami ( Stanković, Institute for Health Protection of Mother and Child, Belgrade, Serbia, A.Torres, Medical University of Lublin, Poland) – zodpovídá Dr. Neumannová.
 2. Prodiskutováno organizační zajištění programu a management péče o zahraniční účastníky – zodpovídají Dr. Alešová, Dr. Nižňanská.
 3. O finančním zajištění konference informovala Mgr. Uhrová z pořádající agentury AMCA, rozpočet je pokrytý zhruba z 90 %, ještě znovu budou osloveny některé firmy, které se dosud nevyjádřily – zodpovídá AMCA, Dr. Ondrová, Dr. Alešová.
 4. Informace o kongresu EURAPAG 5.-8.června 2024 v Řecku, Thesaloniki, členové výborů jednomyslně schválili odměnu za aktivní účast ve výši 3000,- Kč pro 4 přihlášené členy z organizací GDD z ČR.
 5. Členové výborů projednali údaje předložené Dr. Alešovou o stavu členské základny Sekce GDD a zejména platební morálce členských příspěvků. Někteří členové překvapivě nemají zaplaceno již několik let. Nicméně v rámci GDPR nelze zjistit, zda tito kolegové jsou stále aktivní v lékařské praxi i jako členové organizace. Proto budou znovu kontaktováni z členské evidence ČLS JEP a vyzváni k úhradě členských příspěvků. Pokud tak neučiní, bude jejich členství v naší organizaci ukončeno – zodpovídá Dr. Alešová.
 6. Korespondenčně proběhly v loňském roce volby do výboru a revizní komise České společnosti GDD ČLS JEP v režii volební komise ve složení Dr. Röhrichová, Dr. Poncová, Dr. Pojarová a pověřeného zástupce ČLS JEP.

Výbor bude pracovat ve složení:

Dr. Ondrová-předseda, Dr. Teslík-místopředseda, Dr. Neumannová-vědecký sekretář, Dr. Skřenková-pokladník, Dr.Alešová, Dr.Kosová, Dr.Smetanová

Revizní komise ve složení:

Prof. Dr. Špaček, Dr. Charvát, Dr. Homolková

Zapsala Dr. Skřenková

Historie dětské gynekologie v ČR

Dne . září 1940 profesor Rudolf PETER (1900 – 1966) otevřel první samostatnou ambulanci pro dětskou gynekologii v České dětské nemocnici v Praze 2 (v tzv. Nalezinci).

První nejen v Čechách, ale první na světě vůbec. 1966 profesor Peter a jeho spolupracovník Karel VESELÝ (1911 – 1985 – FOTO 9) vydali první systematickou monografii dětské gynekologie, která byla vydána německy v Lipsku v r. 1966 – Kindergynäkologie.Tato knížka bohužel nebyla nikdy přeložena do češtiny (Peter tvrdil „Bohemica non leguntur), ale v r. 1970 byla přeložena do polštiny a vydána ve Warszavě. Vládnoucím jazykem v Evropě byla tehdy ještě němčina, proto se kniha velmi rychle rozšířila po Evropě. Peter školil v dětské gynekologii i lékaře z ciziny – řada z nich se pak stala zakladateli a průkopníky dětské gynekologie v Polsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Jugoslávii a SSSR. Díky všem těmto aktivitám se pojem „Prager Schule der Kindergynäkologie“ brzy rozšířil po celé Evropě a je dobře známý dodnes a na každém mezinárodním kongresu Gynekologie dětí a dospívajících a v každé zahraniční monografii tohoto oboru je tento termín vždy citován. Roku 1961 byl na mezinárodním festivalu výukových filmů cenou Carlo Camurattiho oceněn čtyřdílný výukový film „Dětská gynekologie“, který byl po odborné stránce dílem profesora Petera.

Když byla v Praze v r. 1953 založena Fakulta dětského lékařství University Karlovy, Peter byl prvním profesorem gynekologie a porodnictví. Do syllabů výuky gynekologie a porodnictví včlenil i dětskou gynekologii a byli tak absolventi této fakulty – pediatři po celé naší republice obeznámeni s dětskou gynekologií, věděli, co může přinést jejich praxi a spolupráci s ní vyžadovali, což zase zpětně podporovalo rozvoj oboru dětské gynekologie. Peter a Veselý napsali také skripta dětské gynekologie (1960, s dalšími 2 vydáními), další skripta Dětská gynekologie napsal v r. 1985 Hořejší.

Na Peterovu kliniku přijížděli lékaři – gynekologové z celého Československa. Později je školil docent Veselý, po něm prof. Hořejší.

Hořejší napsal v r. 1990 první  českou monografii „Dětská gynekologie“, v r. 2001 vyšlo monotematické číslo Moderní gynekologie a porodnictví 10/4 „Dětská gynekologie“.

v roce 2003 pak Gynekologické problémy u děvčátek a dospívajících dívek, což je knížka populární, která snad může napomoci v komunikaci s dospívajícími a dětskými pacientkami a s jejich matkami. Počátkem roku 2017 vyšla zatím poslední monografie „Dětská gynekologie “ od kolektivu autorů.

V roce V roce 1987 na pražské dětské gynekologii natočil Krátký film Praha instruktivní film „Dětská gynekologie“ a v r. 1988 „Operace v dětské gynekologii“, v české a v anglické verzi. Z materiálu workshopu na VIII. Evropském kongresu gynekologie dětí a dospívajících v Praze vytvořil Hořejší výukové CD „Renesance funkční poševní cytologie v gynekologii dětí a dospívajících“.

V „dějinách“ dětské gynekologie je několik důležitých mezníků, které stojí za připomenutí:

 

 • r. 1962 bylo v Dětské fakultní nemocnici v Brně – Černá Pole otevřeno samostatné 10ti lůžkové oddělení dětské gynekologie, které bylo později pohlceno Klinikou dětské chirurgie tamtéž a k roku 2000 zaniklo
 • r. 1962 jen krátce po Brně otevřel profesor Peter na své klinice v Londýnské lůžkové oddělení dětské gynekologie s 16 lůžky

  později toto oddělení bylo přemístěno do dětské nemocnice Ke Karlovu, dále pak na Karlovo náměstí, od r. 1990 toto oddělení získalo krásnou a dětskému nemocničnímu provozu plně vyhovující oddělení se 20 lůžky a pěknou ambulancí v Bělehradské ulici, v komplexu budov, které tvořily Kliniku porodnictví a gynekologie dospělých a dětí UK2.LF.

 • r.1965 zřídilo Ministerstvo zdravotnictví Československé republiky institut Krajského ordináře pro dětskou gynekologii. Krajský ordinář vedl metodicky i kontrolně ambulance pro dětskou gynekologii v celém kraji. tato funkce nebyla obsazována politicky, ale odborně a tak činnost krajských ordinářů výrazně zkvalitňovala poskytování dětské gynekologické péče
 • r. 1982 byla Dětská gynekologie ustanovena Nástavbovou atestací (nástavba na gynekologii a porodnictví).
 • r. 1987 naše Sekce dětské gynekologie dostala od politických orgánů po tříletém vyjednávání povolení stát se kolektivním členem FIGIJ (Mezinárodní federace gynekologie dětí a dospívajících)
 • r. 1997 byla v tehdejším Institutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů zřízena Subkatedra dětské gynekologie, prvním přednostou je (doposud) profesor Hořejší
 • r. 1986 byla Celostátní vědecká konference ČGPS věnována výhradně dětské gynekologii
 • r. 1998 při zavádění pojišťovenského systému úhrad zdravotní péče byla dětská gynekologie ustanovena samostatným oborem – číslo odbornosti 604, celkem se dvaceti kódy speciálními pro gynekologii dětí
 • r. 1990 byla v Praze Konference „50 let dětské gynekologie“ s mezinárodní účastí nejen z Evropy, ale i z Severní i Latinské Ameriky a z Asie. Konference měla velký odborný i společenský úspěch (FOTO 19 a 20)
 • r. 1995 byla celá klinika gynekologická a porodnická klinika z Londýnské i s dětskou gynekologií přemístěna na 1 a 1 roku do naprosto nevyhovujících prostor v rozpadajících se budovách Hitlerova provizoria v Motole, aby se od r. 1997 dočkala krásného a zcela moderního prostoru pro gynekologii a porodnictví.
 • r. 2000 se v Praze konal VIII. Evropský kongres gynekologie dětí a dospívajících, jehož organizace byla výborem FIGIJ svěřena Sekci gynekologie dětí a dospívajících a jejímž presidentem byl prof. Hořejší.
 • r.2003 ministryně zdravotnictví na návrh děkana UK 2.LF a Rektora UK a ředitele FN v Motole zřídila samostatnou Kliniku gynekologie dětí a dospívajících, přednostou byl po konkurzu jmenován prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
 • r. 2005 ředitel Fakultní nemocnice v Motole – s podporou vedení fakulty rozhodl  tuto kliničku zrušit . Skončila tím 43 letá historie lůžkového oddělení dětské gynekologie,

 

Hlavním článkem provozování dětské gynekologie je ovšem činnost ambulantní. Až na výjimky jsou to ambulance gynekologie dospělých s vyčleněnými hodinami pro gynekologii dětí a dospívajících. Dnes snad nikde v republice neexistuje okres (bývalý okres), kde by nebyl aspoň 1 z gynekologů erudován ve specializaci dětské gynekologie.

Profesor MUDr. Jan Hořejší DrSc. 6. 5. 1940 – 18. 11. 2016

V listopadu loňského roku nás opustil profesor MUDr. Jan Hořejší DrSc., jehož jméno bylo po více než čtyři dekády synonymem pro gynekologií dětí a dospívajících (GDD), která pod jeho vedením dosáhla mimořádně vysoké odborné úrovně a mezinárodního věhlasu.

Promoval v červnu 1963 na FVL UK. Během studii pracoval na poloviční úvazek jako asistent na Anatomickém ústavu UK a po promoci na plný úvazek.

V roce 1966 přešel na 1. gyn. por. kliniku KÚNZ středočeského kraje, kde strávil 6 let a složil atestaci I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví. O roku 1973 byla jeho profesní dráha spojena s FN Motol a FDL resp. 2. LF UK. Zde získal atestaci z dětské gynekologie (1983), tituly CSc. (1981) a DrSc. (2001), docenturu (l991) a v roce 1995 byl jmenován profesorem UK.

V dětské gynekologie se školil u doc. Karla Veselého, stážoval také v Moskvě, Londýně a  Lausanne.

Během své kariéry zastával řadu funkcí, především vedl oddělení oddělení dětské gynekologie, což byla nejmilejší pozice prof. Hořejšího. V letech 1991 – 96 a 1999 – 2002 vykonával funkci přednosty gyn. por. kliniky. 2003 se stal přednostou nově ustavené samostatné Kliniky gynekologie dětí a dospívajících UK 2. lékařské fakulty a FN Motol. Tato malá klinička se zdatně potýkala se svými úkoly léčebnými, výukovými a výzkumnými. I přes výborné výsledky odborné a uspokojivé výsledky ekonomické byla tato lůžková základna dětské gynekologie zrušena, což zřejmě prof. Hořejší považoval za největší profesní ránu ve svém životě.

Od roku 1997 působil jako předseda subkatedry dětské gynekologie IPVZ, kde zajišťoval výuku a atestační zkoušky. Prof. Hořejší vyškolil stovky našich i zahraničních gynekologů, 85 z  nich získalo atestaci z dětské gynekologie. Kromě nich i řada dalších v této subspecializaci  pracuje a vzdělává se. Díky tomu je v Čechách, ale i na Slovensku vytvořena hustá a vysoce kvalitní síť dětské gynekologické péče.

Spektrum jeho odborných zájmů bylo mimořádně rozsáhlé. Zasloužil se o rozvoj operativy v dětské gynekologii, své zkušenosti shrnul v doktorské disertační práci.  Při nezvládnutelných juvenilních metrorrhagiích využíval metodu nitroděložní aspirace, která umožňuje i histologické vyšetřování endometria a tak byl potvrzen cytologicky zjištěný hyperestrinismus jako nejčastější příčina  někdy život ohrožující krvácení  u dívek. Velkým přínosem byl jeho příspěvek k diferenciální diagnostice gynatrézií a z toho vyplývajících operačních postupů jejich korekce.
Odmítal  hysterectomii jako řešení izolované hematometry a prováděl neoplastiku hrdla a pochvy a tak zachoval  budoucí fertilitu. Stejně přistupoval k inkompletním zdvojením vnitřního genitálu s aplázií ledviny. U intersexuálních malformací s profesorem Fárou zavedli nový operační postup, který zahrnuje klitoridektomii, neoplastiku malých stydkých pysků a otevření urogenitálního sinusu s plastikou poševního vchodu. Kladl důraz na optimální časování  operační léčby u vrozených vývojových vad a zajímaly ho výsledky nejen morfologické, ale i v sexuální a reprodukční sféře. V posledních letech se zasadil o zavedení Vecchiettiho vaginoplastiky jako dominantního způsobu léčby ageneze pochvy.
Napsal skripta (1985) a později vydal monografii Dětská gynekologie (1990), která je stále aktuálním studijním materiálem pro mediky i lékaře. Ve spolupráci s Krátkým  filmem Praha natočil výukové snímky „Dětská gynekologie“ a „Operace v gynekologii dětí a dospívajících“ a v IPVZ vydal elektronickou učebnici o hormonální  poševní cytologii. V Čechách i ve světě publikoval cca 350 článků, 500 přednášek a 30 kapitol v různých učebnicích. Poslední dva roky pracoval na nové učebnici Dětské gynekologie – bohužel neúprosný osud mu nedovolil knihu dokončit. Tohoto úkolu se ujala skupina jeho žáků a učebnice je připravena k vydání na jaře 2017.

Neutuchající byla jeho organizační aktivita uvnitř komunity dětských gynekologů. V roce 1982 zakládá Sekci gynekologie dětí a dospívajících ČGPS, kde byl prof. Hořejší předsedou po řadu volebních období. Sekce má více než 200 členů, nejen gynekologů, ale též i odborníků hraničních pediatrických oborů. Založil tradici pravidelných setkání českých a slovenských lékařů věnujících se GDD – letos se uskuteční již 49. konference. Zajímavé přednášky, obvykle s tématikou mezioborové spolupráce, demonstrace zajímavých kasuistik, příležitost ke kontaktům s kolegy stejného profesního zaměření, příjemné přátelské prostředí a vždy atraktivní průvodní program činí naše konference přitažlivými a hojně navštěvovanými.

Od roku 1986 působil ve FIGIJ (International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology), kde patřil k zakladatelům a examinátorům mezinárodních zkoušek IFEPAG a po několik volebních období působil jako pokladník. Prof. Hořejší se zasloužil o založení Evropské asociace gynekologie dětí a dospívajících – EURAPAG (European Association Pediatris and Adolescent Gynecology) v Petrohradu v roce 2008 a byl zvolen jejím prvním předsedou. Aktivní byl pan profesor i na půdě  ČGPS – zastával funkci vědeckého sekretáře (1993 – 1997) a předsedy (1997 – 2001).

Hořejšího mezinárodní věhlas byl oceněn i řadou poct – stal se čestným členem gynekologických a porodnických společností Maďarska, Slovenska, Polska a Bulharska. Působil v mezinárodních redakčních radách Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology (Elsevier, USA) a Adolescent Gynecology,  Reproduction and Menopause (Athens, Greece). Též se stal členem prestižního klubu britských gynekologů Fothergill Club. Často byl zván do mezinárodních vědeckých komitétů důležitých sjezdů a jako „invited speaker“.

Kromě širokého profesionálního záběru se prof. Hořejší věnoval také rodině. Manželka je rentgenoložka, jeho dvě děti pokračují v rodinných tradicích: syn Jakub je koncertním mistrem lesního rohu Státní opery Praha a dcera Barbora je internistka na III. interní klinice 1. lékařské fakulty. Poslední léta ho naplňovala velkým potěšením a pýchou jeho čtyři vnoučata.

Jménem českých a slovenských dětských a dorostových gynekologů

MUDr. Miroslav Havlín

Předseda Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS

MUDr. Miroslav Havlín 17. 2. 1955 – 15. 1. 2020

MUDr. Miroslav Havlín se narodil 17. 2. 1955 v Praze. Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v roce 1980 začínal jako sekundář na interně, aby záhy přestoupil k mnohem akčnějšímu oboru gynekologie a porodnictví v Kolíně. Úspěšně absolvoval atestační zkoušky 1. a 2. stupně v oboru a nástavbovou specializační atestaci z dětské gynekologie. Od roku 1990-1996 působil na Gynekologicko-porodnické klinice FN v Motole jako lékař specialista a odborný asistent. Poté až do odchodu do důchodu v roce 2018 pracoval v ambulanci odborného ženského lékaře pro dospělé ženy a současně se specializoval na gynekologickou péči o děti a dospívající v Praze 4. Zaměřil se především na péči o zánětlivá gynekologická onemocnění děvčátek, poruchy příjmu potravy a antikoncepční poradenství pro mladistvé. Pravidelně přednášel o těchto tématech na každoročních konferencích gynekologie dětí a dospívajících, ze světové literatury připravoval přehledy novinek v tomto oboru, publikoval řadu odborných článků. Byl předsedou Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a členem výboru České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP.

Jeho velikou zálibou byla turistika po naší vlasti, které se věnoval se svojí rodinou. Rád cestoval i po mnoha exotických destinacích, nezřídka i s kolegy, dětskými gynekology, na mezinárodních akcích. Mezi jeho koníčky patřilo pěstování orchidejí, lyžování, ale i relaxace doma při hudbě nebo s knihou. Mirek Havlín byl upřímným, svědomitým a čestným člověkem, široce vzdělaným nejen v gynekologii, porodnictví, ale i v řadě dalších oborů lidské činnosti. V kolektivu vynikal jako příjemný a inteligentní společník se smyslem pro humor. Když bylo třeba, vždy ochotně poradil a pomáhal.

Doktor Havlín odešel 15.1.2020 po statečném boji se zákeřnou nemocí.

Budeš nám chybět, Mirku. Čest Tvé památce!

S úctou

MUDr. Jana Skřenková

Za výbory Sekce GDD ČGPS ČLS JEP a ČSGDD ČLS JEP

Starší Schůze

Zápis ze zasedání výborů Sekce GDD ČGPS, České společnosti gynekologie dětí
a dospívajících ČLS JEP a Sekce GDD SGPS dne 20. dubna 2023, konané v rámci
společné 54. konference GDD v Lednici

Přítomni: Dr. Alešová, Dr. Kosová, Dr. Neumannová, Dr. Ondrová, Dr. Skřenková, Dr.Teslík, Dr. Smetanová

Omluveni: Dr. Špaček, Dr. Mužík

Hosté: Dr. Nižňanská, Dr. Feldmár st., Dr. Feráková (Výbor Sekce GDD SGPS)

 

 1. Kontrola zápisu předchozí schůze 11.3.2023:
 • Mobilizací sil všech členů výboru účastnících se předchozí schůze a pořádající agentury AMCA se podařilo zajistit od sponzorů dostatečnou částku k uspořádání konference a patří jim všem velký dík.
 • Poděkování dr. Neumannové za pořádání a finalizaci programu na konferenci.
 • Alešová zůstává ve spojení s prof. dr. Ĺubuškým (členem výboru ČGPS) ve věci kultivace sazebníku pro odbornost 604.
 1. konference GDD bude 11.-13. dubna 2024, termín byl oznámen dr. Alešovou věd. sekretáři výboru ČGPS, aby nevznikla kolize termínů konferencí jako v předchozích letech. P. Uhrová (AMCA) osloví konferenční zařízení v Klimkovicích, Luhačovicích, Olomouci, ev. další v moravském regionu, aby byl zohledněn dojezd slovenských kolegů.
 2. Informace o kongresu EURAPAG 5.-8.června 2024 v Řecku, Thesaloniki.
 3. Informace o letošním 20. světovém kongresu PAG (FIGIJ) v Bělehradě, účastní se (bez titulů) Kubešová, Neumannová, Koliba, Homolková, Ondrová, Alešová, Dědicová, Röhrichová, Amrilaieva. Aktivním účastníkům bude poslána odměna 3000,-Kč na účet, a to třem z prostředků ČS GDD a dvěma z prostředků Sekce GDD ČGPS.
 4. Honoráře za články do Moderní gynekologie a porodnictví, které byly publikovány v loňském roce, nelze technicky předisponovat na účty Sekce a Společnosti GDD, proto si autoři honoráře ponechají.
 5. Bolchové z FN Bulovka (infektolog, pediatr) výbor rozhodl uhradit cestovní náklady za vyžádanou přednášku na workshop probíhající 54. konference GDD.
 6. Dle výsledků ekonomické uzávěrky 54. konference GDD, které budou předloženy pořádající agenturou AMCA, rozhodne dr. Alešová jako předseda hlavního orgánu konferenci pořádající Sekce GDD ČGPS o výši odměn realizačnímu přípravnému týmu konference (Alešová, Neumannová, Ondrová, Skřenková, Smetanová, Teslík) dle vytížení jednotlivých členů týmu.
 7. Skřenková zkonzultuje s vedoucí ekonomického úseku ČLS JEP paní Menclovou poskytnuté výsledky hospodaření a zajistí odměny výše uvedené.
 8. Slovenští kolegové informovali o práci Sekce GDD SGPS.
 9. Letos bude nutné zorganizovat volby do výboru České společnosti GDD ČLS JEP, proto byly osloveny členky předchozí volební komise (dr. Röhrichová, dr. Poncová, dr. Pojarová), se svojí opakovanou účastí souhlasí, realizaci volby lze zajistit prostřednictvím agentury AMCA zastoupené p. Uhrovou. Volby po zjištění dotazem ředitelce sekretariátu ČLS JEP Mgr. Šenderové, jsou od letošního roku pouze v elektronické formě. Dopis členům orgánu připraví předsedkyně výboru dr. Ondrová.

 

Praha 4.5.2023                                          Zapsala Dr. Jana Skřenková

Zápis ze schůze výborů Sekce GDD ČGPSČLS JEP a ČSGDD ČLS JEP, konané dne 11.3.2023 v Praze

Přítomni: Neumannová, Teslík, Skřenková, Ondrová, Alešová, Smetanová

Omluveni: Mužík, Kosová

Neomluveni: Špaček

Hosté: Mgr. Uhrová-AMCA

 1. Paní Uhrová informuje o tom, že odmítají oslovené firmy sponzoring nadcházející konference GDD v Lednici, zatím máme k dispozici pouze 15 000,-Kč (fy Axonia), náklady činí zhruba 500 000,-Kč, snížené cca 343 000,-Kč, přihlášeno zatím 112 účastníků, kapacita hotelu Galant téměř vyčerpána, ale jsou k dispozici další ubytovací kapacity v okolí.
 2. Úkol pro všechny členy výboru-pokusit se zajistit prostředky zvýšeným úsilím a mobilizací známých

Dana O. osloví Novo Nordisk (Saxenda), CGB laboratoř, Sebamed, Mlékárnu Opočno (Nutridrink)

Helena N. osloví Cube, Olympus

Dáša S. osloví Gennet

Leoš T. osloví zaměstnanecký holding nemocnice Hořovice

Jana S. osloví HIPP, Weleda, Bayer Bepanthen

 1. Uhrová poptá Lázně Klimkovice, firmy zabývající se léčbou dětí s diabetem, Apotex (Hemagel)

Jana A. osloví Aesculab, Spadia, Medplus, Exeltis, Gedeon-Richter, Haeton, Onapharm

 1. Komunikujeme technickou chybu organizační agentury v přihlášených prezentujících, kdy se změnilo datum uzavření přihlášek a poslání abstraktů – rozhodnuto abstrakt do 20.3.2023 – bude aktualizováno na webu (Mgr. Uhrová)
 2. Program konference se začíná rýsovat, workshop – ve čtvrtek 2 témata (Neumannová, Skřenková, Míková, Smetanová) a přednášky rozdělené do skupin – VVV a poruchy sexuálního vývoje, endokrinologie, operativa v GDD, varia.
 3. Jana Alešová informuje o aktivitě prof. dr. Ĺubuškého (člena výboru ČGPS), jímž byla oslovena ve věci kultivace sazebníku pro odbornost 604. Vysvětlila mu důkladně letité nesrovnalosti vykazování mezi odb. 603 a 604, dále bude sledovat, jaké změny se mu podaří komunikovat.
 4. Informace o mezinárodní konferenci GDD v Bělehradě, zůstává v platnosti usnesení minulé schůze, že aktivní účastník z ČR bude oceněn odměnou 3000,-Kč.
 5. Otevřena znovu otázka honorářů za články v Moderní gynekologii a porodnictví, věnované gynekologii dětí a dospívajících, které byly odevzdány editorovi v I. pololetí roku 2022 – stále nejsou podepsané smlouvy s autory článků a realizované honoráře. Návrhy smlouvy byly zaslány teprve nyní v březnu 2023, několik měsíců po vydání publikace. Alešová, Skřenková, Neumannová a Ondrová nesouhlasí s formulací:

Zhotovitel jako autor zároveň uděluje objednateli výhradní právo dílo užít podle ustanovení § 12 autorského zákona všemi známými způsoby, zejména právo dílo rozmnožovat a sdělovat dílo veřejnosti prostřednictvím odborných lékařských časopisů, včetně elektronické podoby na Internetu, v neomezeném územním rozsahu na dobu 10 let od uzavření této smlouvy. Po uplynutí uvedené doby je objednatel oprávněn užít dílo jen v rámci opakovaného vydání celého časopisu a pro archivování původně vydaného časopisu, včetně veřejně dostupného archivu na internetu. Právo užít dílo se vztahuje i na překlady díla do jiných jazyků. Součástí licence je i právo udělit podlicenci

a budou žádat jí z návrhu vyjmout a své honoráře poslat na účet ČSGDD ČLS JEP. Odpověď vydavatelské společnosti A-medi management, zastoupené redaktorkou a koordinátorkou Simonou Horskou vypracuje Neumannová, Skřenková zjistí č. účtu ČSGDD. Smetanová a Teslík smlouvy bezvýhradně podepsali.

V Praze 11.3.2023; Jana Skřenková

Zápis ze společné schůze výborů Sekce GDD ČGPS JEP a České společnosti GDD JEP

Přítomni: Dr. Alešová, Dr. Kosová, Dr. Mužík, Dr. Neumannová, Dr. Ondrová, Dr. Skřenková, Dr. Smetanová

Omluveni: Dr. Špaček, Dr. Teslík

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze

– akreditovaná pracoviště GDD I. st. (ÚPMD Praha, VFN Praha, Praha-amb. Dr. Kosová, Uherské Hradiště, Olomouc-amb. Dr.  Ondrová, Havířov-amb. Dr. Alešová), II. st. (FN Bulovka Praha, FN Hradec Králové, FN Brno, FN Ostrava)

– Dr. Neumannová informuje o pokračující erudici v operativě GDD ve FN Bulovka, navázána spolupráce s dr. Martinem Charvátem

– Dr. Alešová rozeslala hromadný mail k získání informací o síti pracovišť GDD v ČR, vrátilo se vyplněných 37 odpovědí o pracovištích, která jsou nyní k dispozici na stránkách Sekce GDD ČLS JEP v informacích pro rodiče >>>>> seznam pracovišť >>>>> Kraje >>>>> Jméno >>>>> Odkaz

 

 1. Ondrová informuje o další spolupráci s pediatry, Dr. Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, požádala o přednášky z oboru GDD pro rezidenty pediatrie (on line 2.-3.12.2022), zúčastní se Dr. Neumannová, Dr. Ondrová, Dr. Poncová, Dr. Skřenková

 

 1. Konference GDD v Bratislavě, kterou pořádá Sekce GDD SGPS ve spolupráci se Sekcí GDD ČGPS a ČSGDD v termínu 2-3.12.2022

-1. konkrétní informace přišla od Dr. Nižňanské mailem pouze Dr. Neumannové a Dr. Ondrové až 23.9., deadline přihlášení byl 1.10.

– vzhledem k časové tísni nelze odhadnout, kolik členů českých organizací GDD se zúčastní

– hromadný mail zajistí Dr. Alešová, Dr. Ondrová všem členům

– od začátku října je informace na Gynstartu díky Dr. Neumannová

– témata: Trendy v diagnostike a diff.dg. ochorení v detskej gynekológii. Kozmetická chirurgia v detskej gynekológii – dilemy a fakty. Vzdelavánie a trendy v detskej gynekológii. Endokrinologická problematika v detskej gynekológii. Gender incongruence a úloha detského gynekológa v tíme. Chirurgické versus konzervatívne riešenie problémov v detskej gynekológii. Vlastné kazuistiky na akúkoľvek tému: „Čo všetko nás stretlo v detskej gynekológii.“

 

 1. Světový kongres WPAG -21.5.2023, informace již rozeslány,
 • členové výborů souhlasí s příspěvkem 3000,-Kč při aktivní účasti každému aktérovi kongresu z ČR,
 • Ondrová zkusí zjistit podmínky hromadné letenky a celkové organizace zájezdu pro všechny přihlášené
 • deadline pro abstrakt 12.12.22 a pro super early registration 31.12.22

 

 1. Konference GDD v Lednici 21.-23.4.2023 Hotel Galant
 • rozpočet od AMCY (Mgr. Uhrová) prověří Dr. Alešová a pokusí vytipovat úspory
 • pořadatelé Sekce GDD ČGPS ČLS JEP, ČSGDD ČLS JEP a Sekce GDD SGPD
 • téma: Multioborová spolupráce s GDD (genetika, dermatovenerologie, pediatrie aj.)
 • workshop 500,- Kč, 3 kazuistiky (GDD + odborníci oboru: Dr. Smetanová + genetik + psycholog, Dr. Skřenková + dermatovenerolog, Dr. Neumannová + infektolog)
 • kongresový poplatek: členové organizací GDD včasné přihlášení 2 200,- Kč, pozdní přihlášení 2 500,- Kč, na místě 2 700,- Kč, nečlenové 2 700,-…3 000,-…3 200 Kč, nelékařská povolání 1 700,-…2 000,-…2 200,- Kč
 • deadline aktivní účasti 28.2.2023
 • všichni členové výborů se budou aktivně podílet na vyhledávání sponzorů konference

 

 1. Kazuistiky pro vzdělávání v IPVZ dodat Dr. Neumannové do 25.10.2022

 

 1. Teslík poslal děkovný mail všem autorům a spoluautorům publikace do MGP, kde konstatoval, že prof. Roztočil nás chválil, ale výbory mu ukládají dořešit, aby
 • všichni autoři dostali autorský výtisk
 • odměny autorům za zpracování byly poukázány na účet Sekce GDD a ČSGDD

 

 1. Mezinárodní osvěta pubertálních a adolescentních dívek a materiály k dispozici – International Federation of Medical Students‘ Associations (IFMSA). Jedná se o asociaci studentů medicíny, která je oficiálně uznaná ze strany Organizace spojených národů (OSN) a Světové zdravotnické organizace (WHO). Působí na 8 lékařských fakultách v ČR: v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě. IFMSA CZ je rozdělená do 6 sekcí, které mají každá svého národního a lokální koordinátory. Probíhají besedy s odborníky i veřejností, informují je o důležitosti prevence a samovyšetření. Pořádají besedy na SŠ na téma sexuální výchova, sex. zdraví, pohlavní choroby a možné cesty přenosu, antikoncepce, menstruace – menstruační pomůcky atd. Nemusíme tedy v této oblasti vyvíjet aktivitu.

 

 1. Příští schůze výborů orgánů GDD plánována na první nebo druhý víkend v březnu současně s pořádaným kurzem GDD IPVZ, aby přednášející a členové výborů nemuseli jezdit do Prahy opakovaně (termín sdělí Dr. Neumannová)

 

 1. Varia:
 • atestace z GDD složili na jaře další 3 gynekologové (info dr. Neumannová)
 • povinný specializační kurz IPVZ (ÚPMD Podolí) – Základy gynekologie a porodnictví – obor v termínu GDD 19.9. – 23.9.2022 zajistily Dr. Skřenková, Dr. Neumannová, Dr. Nováčková, Dr. Poncová (info Dr. Ondrová)
 • Smetanová doporučila vzájemnou spolupráci s neurology v otázce antikoncepce pro adolescentní epileptičky
 • 10.2022 budou další atestace GDD (info Dr. Neumannová)
 • bude vydán pokyn paní Menclové (ČLS JEP) k zaplacení poplatků FIGIJ a EURAPAG za rok 2022

Zapsala Skřenková

Zápis ze společné schůze výborů Sekce gynekologie dětí a dospívajících (GDD) ČGPS ČLS JEP a České společnosti GDD ČLS JEP

Místo konání: v rámci 52. konference GDD Lázně Bělohrad
Datum konání: 14.10. 2021 19.00hod.
Přítomni (a dále bez titulů): Alešová, Kosová, Mužík, Neumannová, Ondrová, Smetanová, Skřenková.
Omluveni: Špaček, Teslík
Hosté: Feráková (Sekce GDD SGPS SLS, SR), Nižňanská (Sekce GDD SGPS SLS SR), Uhrová (agentura AMCA), Nováčková (FN Motol, Praha), Koliba (FN Bulovka, Praha)

1. Kontrola zápisu minulé schůze
– akreditaci má 5 pracovišť: FN Brno II. typ, FN Bulovka II. typ, FN Hradec Králové II. typ,
Gynekologie Studentský dům s.r.o., Praha 6 I. typ, Jana Alešová s.r.o. Havířov I. typ
– zažádáno mají ÚPMD Praha, VFN Praha
– konference je zajištěna i s nutnými změnami v programu a účasti, všichni pořadatelé své úkoly splnili, pokud to bude jen trochu možné, anoncovat do pléna příští konferenci co nejdříve
– Neumannová informuje o spuštění základního webináře GDD z IPVZ (září 2021)
– ke spuštění v následujících dnech připraven speciální kazuistický webinář GDD z IPVZ

2. Oprávnění ke zkoušení atestací z GDD (informace z MZ ČR) mají Neumannová, Ondrová, Skřenková, Teslík, jmenovací dekret dodala Kosová, dodá Smetanová

3. Členové výborů jednomyslně schválili odměnu za opakovanou komplikovanou přípravu naší konference pro členy výboru Sekce GDD ČGPS Alešovou, Smetanovou, Skřenkovou a členy výboru České společnosti GDD Ondrovou, Neumannovou, Kosovou.

4. Alešová informovala o znění nových schválených Stanov ČGPS. Výbor je bude v řádném termínu připomínkovat pro příští jednání valné hromady ČGPS. Do dalšího rozhodnutí výbor Sekce GDD ČGPS nesouhlasí s jakýmikoli příspěvky výboru ČGPS.

5. Alešová informovala o žádosti odboru zdravotní péče MZ ČR o nominaci zástupce sekce odborné společnosti, který se zúčastní jednání na Ministerstvu zdravotnictví 1. 11. 2021 od 14,30 hod. a zúčastní se jej i zástupce kanceláře veřejného ochránce práv, ČLK, odboru právního MZ a oddělení podpory práv pacientů MZ. Jednání je v souvislosti s dopisem Veřejného ochránce práv, který se týkal problematiky osob s variacemi pohlavních orgánů. Jedná se o pacienty např. s dg. kongenitální adrenální hyperplazie, Turnerův syndrom, jiné abnormality pohlavních chromozomů‚ ženský fenotyp, mužský fenotyp (Klinefelterův syndrom), jiné abnormality chromozomů nezařazené jinde, jiné vrozené vady ženských pohlavních orgánů, mužských pohlavních orgánů, neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus aj.). Delegovány Ondrová, Skřenková.

6. Neumannová informovala o žádosti došlé z IPVZ k nominaci zástupce na společné jednání zástupců nástavbových i základních oborů, IPVZ, MZČR a ČLK, které se uskuteční dne 3. 11. 2021 od 13 hodin v kongresovém sále Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4. Delegovány Neumannová, Smetanová.

7. Mgr. Uhrová dává ke schválení žádost e-uni k natáčení přednášek na 52. konferenci GDD, výbor souhlasí za předpokladu, že bude souhlasit přednášející.

8. Na jednání proběhlo představení nových kandidátů na formování center operační léčby dětských gynekologických pacientek na pražských pracovištích – prim. Dr. Koliby z FN Bulovka a Dr. Nováčkové z FN Motol. Oba kandidáti jsou v přípravě k atestaci z dětské gynekologie a obě pracoviště mají předpoklady k této operativě. Optimální by byla součinnost obou pracovišť a zainteresovaných odborníků – erudovaných dětských gynekologů, se kterou všichni zúčastnění projevili souhlas. Další postup po projednání s vedoucími pracovišť GPK- projednají Koliba, Nováčková.

9. Bude rozeslán hromadný mail z ČLS JEP všem členům Sekce GDD ČGPS a České společnosti GDD se žádostí o poskytnutí informací vedoucích ke zmapování ambulantních úvazků praxí GDD, místa, času, vybavení ordinací a erudici ošetřujícího personálu GDD v ČR, aby výbory GDD mohly vyvíjet činnost vedoucí k rovnoměrné dostupnosti péče o dětské gynekologické pacientky (odpovídají Alešová, Ondrová).

10. Výbory projednaly návrh Skřenkové na oslovení zástupců pediatrických společností, které by vyzvaly ke společnému jednání, vedoucímu ke zlepšení spolupráce a součinnosti v péči o dětské pacientky. Ondrová osloví nejprve dr. Danu Šebkovou (Odborná společnost praktických dětských lékařů).

11. Členové výborů projednali a doporučují v rámci zlepšení osvěty regionální přednášky ve školách nebo přípravu jejich elektronické verze. Každý promyslí a připraví návrhy na příští schůzi výborů.

12. Projednána snaha výboru Sekce ČGPS k navázání lepší komunikace a spolupráce s novým výborem ČGPS (Alešová).

13. Příští konference bude po domluvě se slovenskou Sekcí GDD SGPS na podzim příštího roku, a to mezinárodní spolu se členy výboru EURAPAG v Bratislavě 13.-15.10.2022 (Nižňanská). Spolupořadatelé Sekce GDD ČGPS a Česká společnost GDD ČLS JEP.

14. Další konferenci v ČR bude předběžně v dubnu roku 2023 pořádat Sekce GDD ČGPS ČLS JEP v Lednici na Moravě ve spolupráci s Českou společností a Sekcí GDD SGPS SLS.

15. Alešová se Skřenkovou informují, že zjistily, že jediná firma v ČR MEDIPO ZT s.r.o. Brno, která vyráběla dětský vaginoskop jej nyní není schopna dodat kompletní (chybí atest SÚKL na zdroj studeného světla). Firmy Storz a Wolf z Rakouska a Německa již dětský vaginoskop nevyrábějí. Znovu oslovíme českou firmu s dotazem na ev. náhradní řešení (Alešová, Skřenková).

Bělohrad 16.10.2021

Jana Skřenková

Zápis ze společné schůze výborů Sekce GDD ČGPS JEP a České společnosti GDD JEP

Místo konání : Praha, Nové Město
Datum konání: 7.9.2021 ve 14 hod.
Přítomní : Skřenková, Ondrová, Neumannová, Smetanová, Alešová,
Hosté: za pořadatelskou agenturu AMCA s.r.o. Uhrová, Zelenková
Omluveni : Mužík, Kosová, Špaček, Teslík

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
– akreditace nově získali Kosová I.st., Nemocnice na Bulovce II.st., zažádáno mají
Ondrová ÚPMD, Skřenková 1.LF UK a VFN.
Z dřívějška disponují akreditací II.st. – Brno, Hradec Králové, I.st. Dr.Alešová
– co se týkalo přípravy a anoncování konference, všichni zaúkolovaní své závazky splnili
– termín přihlášení k aktivní účasti na konferenci byl prodloužen do 7.9.21
– otázka zajištění dětské gynekologické operativy je koncepční, tedy zainteresovaní lékaři a pracoviště se budou projednávat na následující schůzi výborů

2. Členové výborů rozhodli, že konference bude, ať už prezenční formou či distančně on-line
dle situace pandemie Covid 19.
Konference GDD Lázně Bělohrad (org. zajišťuje Česká společnost GDD)
– program na konferenci sestaven dle aktuálního přihlášení k aktivní účasti (abstrakt)
– znovu obeslat z AMCY všechny dříve přihlášené, aby zkontrolovali odeslání svého abstraktu
– vytvořit extra registraci pro zájemce o workshop (AMCA)
– obeslat všechny aktivní účastníky s informací, že pokud bude konference on-line, budou své příspěvky přednášet v aktuálním pořadí on-line dle připojení

3. Bude spuštěn základní webinář GDD z IPVZ (po 13.září 21)

4. V přípravě je speciální seminář (webinář kazuistik GDD), který musí být připraven do konce září 2021 ve spolupráci s IPVZ (Neumannová)

5. Alešová obeslala mailem všechny předsedy sekcí ČGPS a předsedu výboru ČGPS s reakcí na proces schvalování nových stanov a připomínkami k nim. Bohužel informace členům ČGPS byla poslána v letních měsících, tedy reakce nebylo možné do 30 dnů před schvalováním změn ve stanovách stihnout, reagovalo 5 předsedů (řešení bude komunikováno v příštím roce)

6. Další schůze výborů je plánována na konferenci v Lázních Bělohrad 14.10.21 v 19 hodin.

Zápis ze schůze sekce a společnosti GDD

konané v Praze dne 29.6.2021

 

Přítomni: Alešová, Kosová, Skřenková, Ondrová, Smetanová, Neumannová

Online: Mužík
Omluveni : Teslík, Špaček
Hosté: AMCA p. Uhrová, p.Zelenková

Program:

Doškolování – úspěšný webinář Neumannová pošle hodnocení

Kdo atestoval – MUDr. Semerádová, MUDr. Janáčková obě z Ostravy

– na podzim bude místo dvoudenního kurzu jednodenní webinář kazuistik,   zúčastníme se všichni, Neumannová pošle návod, musí být hotové do konference, kde připomeneme

Akreditace – zatím jen Dr. Alešová, čekáme na další – zažádáno Dr. Kosová I.stupeň, Bulovka II stupeň, GPK VFN a 1. LF Apolinářská I.st.

Konference – Bělohrad úprava programu, Neumannová bude kontaktovat JUDr. Janouškovou a soc. pracovnici p. Kvapilovou

Znovu zavedeme prezentace atestačních prací na konferenci. Letos – Dr. Sadloňová – Endometriosa, na další konferenci Dr. Semerádová – Ultrazvuková diagnostika

Ondrovná pošle hromadný email – připomenutí konference – před létem a začátkem září

Zveřejníme informace o pořádání konference v časopise Gynekologie a porodnictví
zařídí Skřenková a Uhrová
Neumannová zveřejní na Gynstartu ( je to tam)
Ondrová zavolá prof. Procházku – zveřejnění v Praktické Gynekologii
K aktivní účasti možné přihlášení do 1.9.

Operatér pro Prahu

Smetanová navrhuje koncentrovat operativu do Motola, kde Dr. Nováčková, vyslovila zájem o operační léčbu dětských pacientek.

Neumannová navrhuje Dr. Kolibu z Bulovky, je zařazený více než rok do oboru, má zájem aby klinika na Bulovce poskytovala komplexní péči o dětské pacientky.

Oba pozveme na schůzi výborů na konferenci v Bělohradě, aby představili svojí koncepci.

Další schůze 7.9.21 ve 14 hodin

Příští konference – organizuje slovenská společnost, chtějí na podzim 2022, pro nás lépe jaro jak bylo původně

2023 v plánu Morava – Lednice, Mikulov

Zapsala Neumannová

Zápis ze společné schůze výboru Sekce GDD ČGPS ČLS JEP a Společnosti GDD ČLS JEP

konané v Praze dne 16.9.2020

 

Přítomni bez titulů: Alešová, Kosová, Mužík, Neumannová, Ondrová, Skřenková, Smetanová, Špaček

Omluven bez titulu: Teslík (přítomen distančně)

Navždy nepřítomni: MUDr. Miroslav Havlín, MUDr. Hedvika Geržová

Hosté: zástupci AMCA, spol. s. r. o. – Uhrová, Zelenková; zástupce lázní Bělohrad – Petříková

 1. Zpráva Špačka o průběhu akreditační komise (AK MZ) z minulého týdne, která náš vzdělávací program neschválila, a proto jsou pozastaveny všechny akreditace a reakreditace pracovišť a velmi omezena výuka nových kolegů – dětských gynekologů – platnou akreditaci mají pouze: Hradec Králové II. typ, Zlín II. typ, Jihlava I. typ – rozvinula se bohatá nesouhlasná diskuze (vzdělávací program byl odevzdán v loňském roce do rukou předsedy ČGPS a na MZ – nikdo jej do doby zasedání AK MZ nepřipomínkoval nebo projevil nesouhlas s navrženou verzí, o termínu zasedání AK a projednávání programu nebyli zástupci oboru informováni) – dosud probíhala předatestační výuka bez problémů, kolegové průběžně atestovali.
 2. Řešení této zásadní situace: – předložit na příští schůzi akreditační komise 8.12. novou verzi programu s poníženými výkony, s úpravou možnosti nasmlouvat kooperující pracoviště a drobnými stylistickými úpravami textu – zodpovídá Špaček – oslovit jednotlivé členy akreditační komise a individuálně představit nástavbový obor GDD a jeho program a cíle, neboť dosud chyběla odpovídající prezentace oboru – zodpovídají členové výboru – oběma výbory GDD schválený upravený vzdělávací program Špaček dodá osobně jako podklad pracovníkům MZ a projedná jeho prezentaci, tak aby byla uspokojivě připravena pro příští jednání AK MZ – po schválení nové verze členy výborů zodpovídá Špaček – písemně oslovíme doc. Unzeitiga, předsedu AK, aby mohl být jako host přítomen odpovědný zástupce oboru GDD na jednání AK, který by fundovaně zodpověděl otázky týkající se oboru a vzdělávání v něm – zodpovídá Alešová – přihlásíme obor GDD do projektu IPVZ a MZ týkající se dětských oborů – zodpovídá Neumannová, Skřenková, Kosová
 3. Projednána otázka blížící se (kvůli pandemii Covid-19 z jara odložené) 52. konference GDD, která se má uskutečnit v termínu 22.-24.10.2020 v Lázních Bělohrad – hlasováním (7+1 distančně PRO, 1 PROTI) rozhodnuto vzhledem ke stávající neuspokojivé situaci pokračující pandemie o přeložení konference předběžně na termín 8.-10.4.2021 – rozhodnutí oznámeno přítomným zástupcům AMCA, spol.s.r.o. – za umístění zprávy na webové stránky oboru zodpovídá Alešová – na návrh zástupců společnosti AMCA po souhlasném hlasování členů výboru bylo rozhodnuto o bylo rozhodnuto o mimořádné odměně společnosti AMCA (za dosavadní přípravu a opakované technicko-organizační úkony spojené se změnami v souvislosti s přesuny termínů konání 52. kongresu GDD ve výši 30 000, Kč. Úhrada bude provedena zápočtem z finančních zůstatků předchozích konferencí ČSGDD a Sekce GDD, které jsou dosud deponovány na účtu AMCA v poměru 2:1 Společnost:Sekce. Zbytek finančních prostředků bude převeden na účet Sekce GDD (zůstatek finančních prostředků Společnosti bude vyčerpán zmíněným zápočtem ve prospěch AMCA) – zodpovídá Alešová
 4. Zástupce lázní Bělohrad navrhuje, že – bude informovat vedení lázní o přesunu konference – pomůže s informováním členů AK o oboru GDD – provede osvětu mezi pediatry v regionu o oboru GDD
 5. Alešová informuje
  – o souhlasu Sekce s novými stanovami FIGIJ (ve spolupráci s Nižňanskou-Bratislava), změny se týkají především zavedení možnosti elektronického hlasování
  – o kontaktování přednosty FNO Ostrava gyn. por. MUDr. Šimetky, v zájmu řešení nastalé situace, kdy akreditované pracoviště II typu není personálně zajištěno erudovaným dětským gynekologem. Výsledek jednání je ovšem neuspokojivý
  – o snaze o zajištění nového pracoviště nadstavbového typu GDD v Nemocnici Agel Ostrava Vítkovice
  – o kontaktování předsedy výboru ČGPS Dvořáka ohledně vykazování signálních kódů, 01543 pro odbornost 603 a 604 dle návrhu úhradového dodatku pro rok 2021,09555 pro odbornost 604 pouze do 6 let, v kategorii 6-18 let je možnost vykazovat signální kód 01543 při vykázání péče odborností 603 – situace je stejná jako do 30.6.2020 před zavedením kompenzační vyhlášky.

Zapsala J. Skřenková

Zápis ze společné schůze výboru Sekce GDD ČGPS ČLS JEP a Společnosti GDD ČLS JEP

konané v Praze dne 7.3.2020

 

Přítomni bez titulů: Alešová, Kosová, Neumannová, Ondrová, Skřenková, Smetanová, Teslík

Omluven bez titulu: Špaček

Navždy nepřítomni: MUDr. Miroslav Havlín, MUDr. Hedvika Geržová

Hosté: E. Uhrová, zástupci AMCA, spol. s r.o. Academic and Medical Conference Agency

 1. J. Alešová informuje o náhlém úmrtí členky výboru Hedviky Geržové dne 2.3. 20 v Itálii a připomínáme si úmrtí člena výborů Miroslava Havlína po těžké nemoci dne 15.1. 20. Posledního rozloučení s H. Geržovou se zúčastní J. Alešová, která také zajistí květinovou vzpomínku.
 2. V této souvislosti výbor také pověřuje Janu Alešovou kontaktováním doc. O. Šimetky, přednosty Por.-gyn. kliniky ve FN Ostrava, kde H. Geržová pracovala, protože vzniká problém negarantovaného akreditovaného pracoviště GDD v Moravskoslezském kraji.
 3. Výbory souhlasí s návrhem kooptace Martina Mužíka za člena do obou výborů Sekce i České společnosti GDD, byl osloven, s kooptací souhlasí. Výbory také souhlasí s kooptací Heleny Neumannové, která taktéž souhlasí, do výboru Sekce GDD ČGPS. Návrhy budou předloženy na 52. konferenci GDD ke schválení plénem.
 4. J. Alešová nechá vyrobit nová aktuální razítka Sekce GDD ČGPS.
 5. Dále J. Alešová informuje o korespondenci s předsedou výboru ČGPS V. Dvořákem ohledně možnosti užívání kódů 01 543 u dětí nad 6 let a kódu 09 615 ke klinickému vyšetření a tím možnosti zvýšení úhrady za vyšetřování v GDD. Oslovila zdravotní pojišťovny, zatím reagovala jen 205, proto další informace budou oznámeny na nadcházející konferenci.
 6. Slova se ujímá D. Ondrová (hlavní pořadatel je ČSGDD ČLS JEP) a je postupně všemi zúčastněnými z došlých příspěvků vypracován a sestaven program na workshop a konferenci GDD. Podrobný dokument k zápisu přiložen.
 7. Vzhledem k celosvětové pandemii koronavirové infekce budou členové výborů sledovat situaci a operativně korigovat event. změny.

Zapsala J. Skřenková

Zápis ze společné schůze výboru Sekce GDD ČGPS ČLS JEP a Společnosti GDD ČLS JEP

konané v Praze dne 8.1.2020

 

Přítomni bez titulů: Alešová, Geržová, Neumannová, Ondrová, Skřenková, Smetanová, Teslík

Host: pí Uhrová za společnost AMCA

Omluveni bez titulů: Havlín, Kosová, Špaček

Body jednání:

 • Referuje Alešová, že proběhla schůze výboru ČGPS ČLS JEP pod vedením předsedy Dvořáka, hlasováním výbor odmítl akceptovat vzdělávací program pro GDD (důvod: kompetence ke vzdělávání by měla jen akreditovaná pracoviště pro gynekologii dětí a dospívajících, snaha výboru je začlenit vzdělávací program GDD pod vzdělávací program pro gynekologii a porodnictví).
 • Referuje Neumannová – totéž bylo projednána na IPVZ, který zaujal souhlasné stanovisko s výborem ČGPS ČLS JEP.
 • Nyní se čeká na zasedání Akreditační komise MZ 10.1.2020, zda bude schválen vzdělávací program GDD. Výsledek zjistí Ondrová, včetně možností dotace MZ pro dětské obory.
 • Kurz IPVZ Novinky v GDD proběhne 16.1.2020 od 13,00 hodin, témata a přednášející jsou dané. Skřenková sděluje, že nově připravený byl kurz zrušen ( chybí akreditace)– Ondrová prověří stav věci a rozešle e-mail stran průběhu kurzu všem přednášejícím.

 

Konference Bělohrad 2.-4.4.2020 – předběžně omluveni Geržová, Havlín:

 • Pí. Uhrová sděluje, že oslovila 30firem, přihlášeno zatím 6 s vyžádanou přednáškou.
 • Zatím přihlášeno 25 účastníků.
 • Téma chyby a omyly v GDD a varia.

 

Program workshop:

1)   Neumannová: Právní problematika vyšetření dětí z rozvrácených rodin a sociální péče

2)   Neumannová s OSPOD: Zkušenosti a spolupráce OSPOD a dětského gynekologa

3)   Kosová: Spolupráce Policie ČR a dětského gynekologa

4)   Alešová: Domácí násilí

 

Program přednášky:

 • Smetanová: Report z mezinárodního kongresu FIGIJ (odlišnosti, zaměření, nosné programy jednotlivých zemí)

2)   Alešová: Organizační struktura a zpráva sekce GDD ČGPS ČLS JEP

2)   Skřenková:  Po stopách dětské gynekologie – výročí dětské gynekologie

3)   Sedloňová: Endometriosa u adolescentek – atestační práce

4)   Teslík: Problematika předčasné puberty

5)   Smetanová: UZ kasuistika

6)   Alešová: prolaps uretry či sexuální zneužití?

7)  Mužík: kasuistika intersex

8)   Neuman: Transgender, endokrinologie

9)  Šteflová: Sexualita u dětí

10) Bojarová: kasuistika

11) Alešová: torze adnex

12) Neumannová: důsledky adnexetomie provedené v dětství

13) Nižňanská: dodá

14) Feldmár: dodá

 

 • Sponzoři vyžádané přednášky
 • Akceptace přednášek do 31.1.2020
 • Abstrakta budou součástí programu (formát, dokdy)

 

 • Ondrová referuje o EURAPAG – 15. Evropský kongres dětské gynekologie Rotterdam

3.-6.6.20120 – otevřeno, nikdo se nepřihlásil.

 

 • Další schůze obou výborů proběhne v sobotu 7.3.2020

Zápis Geržová

Zápis ze společné schůze výborů Sekce GDD ČGPS ČLS JEP a Společnosti GDD ČLS JEP

ze dne 17.9.2019 – Praha Podolí, ÚPMD

Přítomni abecedně bez titulů: Alešová , Geržová, Neumannová, Ondrová, Skřenková, Smetanová, Teslík, Uhrová, j.h.
Omluveni: Havlín, Kosová, Špaček
Schůze zahájena jako samostatná schůze členů nově zvoleného výboru Sekce GDD

1) Předseda volební komise Unzeitig informoval o výsledku voleb do Sekce GDD a zahájil tajnou volbu předsedy Sekce GDD – zvolena Alešová , která se ujala řízení schůze

2) Zvolení: místopředseda Smetanová, pokladník Skřenková, vědecký sekretář Špaček – všichni funkci přijali, výbor Sekce GDD bude v dalším volebním období pracovat v následujícím složení: předseda Alešová
místopředseda Smetanová
věde cký sekretář Špaček
pokladník Skřenková
členové Havlín, Geržová, Teslík

3) Proběhla kontrola členské základny Sekce GDD – 174 členů

4) Projednána výše příspěvku pro členy Sekce GDD – rozhodnuto, příspěvek se nebude zvyšovat, ponechán na stávající úrovni – 200,- Kč/rok/člen
Další jednání-společně se členy výboru Společností GDD ČLS JEP

5) Aktualizace informací: Alešová informuje, že reagovala na mail p. Paula Wooda-sekretář Svět. kongresu FIGIJ v Melbourne 30.11.-3.12.2019, za naš e dvě organizace GDD se zúčastní Dr. Smetanová a Ondrová , obě s publikační aktivitou – postery, byly delegovány k právu volby do orgánů FIGIJ za české organizace GDD , – ke kongresu v dubnu zpracují reporty

6) Poplatek 400 USD – příspěvky za r. 2018 a 2019 do FIGIJ uhradí Sekce GDD, zamítnutí návrhu na společnou platbu FIFIJ a EURAPAG z prostředků SGDD

7) Do výboru FIGIJ za naše dvě organizace byla nominována Dr. Nižňanská – tato informována-souhlasí

8) FIGIJ žádá návrhy na event. pořadatelské město na další Světový kongres v r. 2022 – za České organizace jsme žádný návrh nepodali

9) Vzdělávací program dětské gynekologie
– Návrh kompetencí vypracován Neumannovou a Vzdělávací program v DG odeslán na MZ i IPVZ
– Čeká se na další zasedání Akreditační komise (nejdřív 5/20), nyní nelze akreditovat ambulance
– Sledováním akreditačního procesu pověřená Ondrová

10) Příprava konference Lázně Bělohrad – v termínu 2.- 4.4.2020
– Pověřena AMCA, s.r.o., pí Uhrová
– Pořádá SGDD ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí GDD ČGPS ČLS JEP a Slovenskou GDD
– Téma konference „Chyby a omyly v diagnostické a léčebné péči + varia“
– Součástí konference bude jednodenní workshop „Forenzní aspekty v denní praxi“– Kosová – osloví Policie ČR k přednášce s jejich tématikou Neumannová – OSPOD, Alešová – trestní a rodinné právo Mgr Lucie hrdá, adv. kancelář, Geržová – opatrovnický soud
– Konferenční poplatek členové 2 000,-Kč, nečlenové 2 500,- Kč, sestry 1 500,- Kč
– Workshop 500,- Kč
– Ondrová dohodne únosnou cenu oběda v lázních, lázně navrhují 380,- kč za oběd, je nepřiměřeně vysoká cena, výše než na 250 Kč nepůjdeme – cena oběda bude pro účastníky hrazena v rámci kongresového poplatku. Pokud nebude dohoda-prověří možnost konání konference na jiném místě.

11) Doškolovací kurzy IPVZ– Neumannová, doškolovací kurz „Mezioborová spolupráce“ proběhne 2.-3.11.2019, program již je stanoven, odešle jej Alešové – uveřejní na webu,
další základní kurz DG proběhne v březnu 2020 – přednášející budou včas vyrozuměni.

12) Termín atestace z gynekologie dětí a dospívajících určen 4.12.2019 – zatím nikdo se nepřihlásil

13) Možná dotace MZ na vzdělávání v dětských oborech – prověří Ondrová

14) Regionální seminář s problematikou DG pro pediatry MSK (spolupráce Swiss Life) – zjistí Geržová přes KDL FNO a regionální pediatři – kontakty

15) Termín další schůze výboru SGDD ČGPS ČLS JEP společně se SGDD ČLS JEP středa 8.1.2019 v 14,00 hod. Praha I.P. Pavlova

Zapsala Geržová

Zápis ze společné schůze výborů Sekce GDD ČGPS a České společnosti GDD

Místo konání : Hradec Králové
Datum konání 4.4.2019
Přítomní : Dr. Skřenková, Ondrová, Kosová, Teslík, Fišerová, Smetanová, Špaček,
Neumannová
Dr. Nižňanská, Feldmár, Feráková – j.-h.
Omluveni: Dr. Havlín, Vambera

1. Zpráva o stavu přípravy a realizace aktuálního Kongresu GDD v Hr. Králové – zprávu podává Dr. Alešová – finančně celý rozpočet poněkud napjatý, ale snad se podařilo všechny náklady pokrýt, stav sponzornigu stále obtížnější, některé obvykle sponzorované platby pro členy výboru musely být vypuštěny

2. Výbor bere na vědomí, že již dorazily volební lístky pro volby do Sekce GDD – členská základna bude na kongresu vyzvána k účasti na volbách

3. Kontrola seznamu členské základny, zjištěno, že někteří členové, kteří prokazatelně v Sekci jsou – na oficiálním seznamu dodaném z ČSL JEP nejsou uvedeni – je nutno dát do pořádku – zajistí – Dr. Alešová

4. Dr. Neumannová podává zprávu o stavu vzdělávání v nadstavbovém oboru GDD – aktuálně není k dispozici vzdělávací program v souvislosti se změnou názvu oboru na Gynekologii dětí a dospívajících – bude urychleně zpracován nový vzdělávací program – tento po připomínkách členů výborů bude zaslán na MZ ČR – zajistí Dr. Neumannová

5. V současné době nelze akreditovat nová školící zařízení – vše souvisí s absencí vzdělávacího programu, dále nejsou nastavena pravidla akreditací – akreditační komise ČGPS zasedala naposledy na podzim 2018

6. Dr. Ondrová – informuje o proběhlých volbách do výboru České společnosti GDD – proběhly elektronicky- počet hlasujících byl velmi nízký – ke sčítáno dorazilo 28 platných volebních lístků do výboru společnosti a 24 do RK. Pro příště bude znovu pečlivě zvažován způsob voleb, neboť elektronická forma se příliš neosvědčila

7. Byl zvolen nový výbor České společnosti GDD a to v následujících složení :
předseda Dr. Ondrová
místopředseda Dr. Teslík
vědecký sekretář Dr. Neumannová
pokladník Dr. Skřenková
řadoví členové Dr. Alešová, Dr. Kosová, Dr. Havlín
revizní komise předseda Dr. Smetanová, členové Dr. Špaček, Dr. Charvát

8. Dr. Nižňanská podává zprávu z EBCOG – ČR a Slovenská republika jsou jediné země, kde existuje specializované vzdělávání v GDD, připravuje se změna – bude jen kmen + pak další specializace – EURAPAG dodal program pro GDD – princip je, že každý gynekolog by měl být vzdělán bazálně i v GDD – jakmile tento zjistí problém – odešle ke specialistovi pro GDD

9. Varia: – výbory děkují Dr. Kosové za realizaci reedice knihy Gynekologie dětí a dospívajících – 18.5.2019 na kongresu v Mikulově – pediatrické a gynekologické společnosti – budou přednášet problematiku GDD – Dr. Skřenková, Dr. Ondrová, Dr. Neumannová, – aktuálně v Olomoucí není ambulance pro GDD – Dr. Ondrová plánuje tuto ordinaci nově
otevřít – výbory vyjádřily podporu této aktivitě – bude vyjádřena oficiálně písemně – provede se za Českou společnost GDD – podepíše Dr. Teslík jako místopředseda Společnosti, zodpovídá Skřenková

10. Výbory se shodly, že další kongres bude nejpravděpodobněji v termínu 2.4.2020, pořadatelem bude Česká společnost GDD, navrženo je místo – Lázně Bělohrad – Dr. Ondrová ve spolupráci s AMCA tuto možnost prověří, pokud bude vstřícný návrh ze strany lázní, pak závazně objednají.

11. Dr. Nižňanská podává informaci o chystaném kongresu GDD v Austrálii v Melbourne – je možno se spojit v organizaci – zajistí se agentura, která by vše zorganizovala – zájemci se musí nahlásit v nejbližším termínu

Zapsala : DR. Alešová

Zápis ze společné schůze výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a České společnosti gynekologie dětí a dospívajících

Datum konání                                    12.10.2018

Místo konání                                      Praha

Přítomni :                                            Dr. Skřenková, Dr. Smetanová, Dr. Neumannová, Dr. Ondrová, Dr. Fišerová, Dr. Kosová, Dr. Alešová, p. Uhrová j. h.

Omluveni :                                          Dr. Havlín, Dr. Teslík , Dr. Špaček, Dr. Vambera

 

 1. Kontrola zápisu ze dne 26.4.2018 – nesplněno – bod 3. Dr. Ondrová – trvá
  bod 7. Dr. Alešová – trvá, ale bude upraveno dle aktuálního stavu
 2. Oprava názvu obou společností na : Sekce gynekologie dětí a dospívajících
  Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících
 3. Ve smyslu upraveného názvu se upraví webové stránky – názvy obou společností na společném webu – viz rozhodnutí z 26.4.2018 – zápis bod 4.
 4. Skřenková informuje, že volby do výboru Sekce se uskuteční v květnu 2019, volby do České společnosti se uskuteční ještě letos
 5. Ondrová zkontaktuje fundovanou osobu na ČSL JEP s dotazem na možnosti provedení voleb – zda korespondenčně, elektronicky či kombinovaně a dle toho rozhodne o formě provedení voleb tak, aby pro členy České společnosti byly co nejsnáze proveditelné.
 6. Zástupci výboru české společnosti gynekologie dětí a dospívajících navrhli volební komisi v následujícím složení : Dr, Rohrichová –  kontakt zajistí Dr. Havlín, Dr. Pojarová – již kontaktována – souhlasí, DR. Poncová – kontaktována – souhlasí, náhradnice Dr. Hynková – bude kontaktovat Dr. Skřenková
 7. Schváleno nové členství v České společnosti pro dr. Pojarovou a Poncovou
 8. Schůzku volební komise a její instruktáž zajistí Dr. Havlín
 9. Alešová zajistí hromadný mail pro členy Sekce – viz nesplněný úkol z min. zápisu s tím, že tento bude obsahovat informace o aktivitách výboru v uplynulém období zejména informaci o aktivitě v zájmu zachování dětské gynekologie jako nadstavbového oboru, informaci o volbách 5/19, o kongresu 4/19
 10. Ondrová zajistí rozeslání hromadného maily pro členy české společnosti , který bude obsahovat informaci o volbách do výboru České společnosti a pokyny, jak budou probíhat
 11. Kosová podává informaci o stavu reedice knihy Dětská gynekologie – texty jsou odeslány do nakladatelství, ne vše se podařilo, tak jak jsme plánovali, nicméně aktuálně je stav uzavřen a vše již záleží na nakladatelství
 12. Skřenková vznáší návrh, že by se mělo začít pracovat na nové knize , která by již nemusela kopírovat tradiční koncept prof. Hořejšího, ale byla by moderní a aktuální publikací na téma Gynekologie dětí a dospívajících
 13. Kolegové, kteří se zavázali přispět články do Časopisu lékařů českých musí odevzdat své texty do 31.10.2018. – ad   Sucharda
 14. Bylo schváleno sídlo EUROPAGu v České republice na následující adrese :
  Nemocnice na Bulovce, Budínova 2, Praha 8, 180 00, kontaktní osoba MUDr. Neumannová Helena
 15. Schválena kontaktní adresa pro IFEPAG v České republice :
  Nemocnice na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 180 00
 16. Workshop ve Frankfurtu 15.-16. 2. 2019 – je třeba znovu zpropagovat mezi lékaři nejen ve specializační přípravě, ale i mezi již atestovanými
 17. Neumannová zkontaktuje Dr. Charváta s tím, zda by byla možnost rozšíření spolupráce v zájmu zajištění operační erudice dalších lékařů v problematice týkající se gynekologie dětí a dospívajících
 18. Neumannová zašle Dr. Alešové seznamy akreditovaných pracovišť pro gynekologii dětí a dospívajících nebo odkazy , dále podmínky akreditace – budou vyvěšeny pak na webových stránkách
 19. Termín nejbližší atestace je 5.12.2018 – zatím 1. přihlášená – zkušební komise bude Dr. Neumannová, Dr. Ondrová, Dr. Kosová – závazně odsouhlaseno
 20. Oba výbory byly vyzvány aby navrhly své zástupce do akreditační komise MZ ČR – schválena kandidatura Dr. Neumannové, Dr. Skřenkové, Dr. Ondrové
 21. Kongres GDD 4.-6.4.2019 – V Hradci Králové – Tereziánský dvůr
  President kongresu :                       Dr. Špaček
  Vice president                                   Dr. Havlín
  Téma :                                                  Široký tematický záběr
  Programové bloky:          –  poruchy příjmu potravy ( psychiatr, pediatr, gynekolog ) zajistí
  Dr. Skřenková
  –  endokrinologie – Turner sy + konsekvence – zajistí Dr.Ondrová
  – obesita u dětí – zajistí Dr. Špaček
  –  pacientky GDD z pohledu lékaře IVF
  – délka užívání HAK – zajistí Dr.Smetanová
  – vrozené gyn. vady /nepoznané  – Dr. Smetanová
  –  operační blok – transplantace dělohy
  –  plastika pochvy – operace sy Ro-Kust.
  –  náhlé příhody břišní
  –  forensní medicína – diskusní panel, ohlašovací povinnosti – zajistí
  Dr. Alešová
  –  varia kasuistiky
  Kongresové poplatky :                                               do 15.2.2019      do 30.3.2019       na místě
  člen ČGPS                            1.300                    1.600                  1.800
  nečlen ČGPS                       1.600                    2.000                  2.200
  sestra                                     900                      1.000                 1.100
  společenský večer        člen kongresu          500
  hosté/doprovod     800
  Již osloveny firmy, které přislíbily sponzoring : Gedeon, Exeltis, Bayer, Egis
  Budou osloveny firmy – Multigyn – Dr. Alešová
  Axonia – Dr. Kosová, Dr. Neumannová
  Merck – Dr. Kosová
  Vh- pharma – Dr. Fišerová
  Glaxo, MSD, Heaton,Medplus,Zentiva,
  další – kdo co může……………
 22. Alešová – pošle témata – programové bloky p. Uhrové
 23. Návrh na uspořádání workshopu v rámci 51.kongresu GDD – téma – zobrazovací metody v rámci vyšetřování v GDD – MRI / UZ
  – vrozené vady – kasuistiky
  – náhlé příhody břišní – Dr-. Skřenková požádá o přednášku Dr. Fišerovou
  cena za eventuální workshop bude stanovena dodatečně
 24. Do časopisu Gynekolog zatím přispívat nebudeme

Zápis ze společné schůze výborů Sekce GDD ČGPS a Společnosti pro GDD JEP

Místo konání : 50. jubilejní kongres GDD v Bratislavě

Datum konání: 26.4.2018

Přítomní : Dr. Havlín, Skřenková, Ondrová, Neumannová, Smetanová, Alešová, Teslík,
Fišerová, Vambera

Omluveni : Dr. Kosová, Špaček

1. Dr. Havlín – seznámení se stavem členské základny Sekce GDD ČGPS – je aktualizovaná, aktivity stále zaměřeny převážně na podporu zachování stávajícího vzdělávání v oboru GDD.
Úkol – kontakt na ČGPS – zjistit, kdy mají být volby – info – jde k dr. Alešové
2. Dr. Ondrová – stav členské základy Společnosti GDD zatím není aktualizován-požádá ČSL JEP o aktualizovaný seznam, aktivity také zaměřené na podporu zachování vzdělávání v oboru GDD
3. Dr. Ondrová – zpracuje texty, které mají být obsaženy na webových stránkách za Společnost GDD ČSL JEP– pošle Dr. Alešové
4. Výbor Společnosti GDD ČLS JEP rozhodl, že zpracované texty budou přidány k webu Sekce, tento se upraví na společný web Sekce i Společnosti – zajistí Alešová, Fišerová
5. Dr. Skřenková – informuje o stavu hospodaření Sekce – rozpis jako přílohu zašle Dr. Alešové – bude součástí zápisu
6. Sekce odsouhlasila odměnu pro Jiřího Aleše za rekonstrukci webových stránek Sekce, pochvala i Dr. Alešové za aktualizace
7. Bude rozeslán hromadný email členům Sekce i Společnosti s informací o činnosti výborů, stavu vzdělávání v oboru GDD, budou znovu vyzváni ke kontaktu s webmasterem k aktualizaci seznamu pracovišť dětské gynekologie na webu Sekce, bude podána informace o blížících se volbách do výboru Sekce GDD ČGPS, přílohou bude Memorandum za záchranu GDD – zajistí Dr. Alešová
8. Nakladatelství, které vydalo publikaci Dětská gynekologie – plánuje dotisk, autoři byli vyzvání k aktualizaci jejich článků – nutno koordinovat, má být hotovo do 9/18 – zajistí Dr. Kosová
9. Dr. Ondrová, Dr. Skřenková, Dr. Neumannová – podávají zprávu o stavu vzdělávání v oboru GDD-je prezentován dopis ministra zdravotnictví ze dne 19.4., který uvádí garanci zařazení oboru GDD do seznamu nadstavbových oborů. Vzhledem k tomu, že není aktualizace vyhlášky o vzdělávání, je problém s novými akreditacemi – Bulovka má platnou akreditaci, je možno atestovat-byl vypsán termín atestace 14.6.2018 – zatím se nikdo nepřihlásil. Proběh základní kurz GDD 3/18 – velmi úspěšný, další kurz je plánován na 10.-11.11.2018- bude opět interdisciplinární-psycholog, endokrinolog, chirurg, psychiatr, nefrolog, pediatr, forensní + UZ diagnostika-zajistí Dr. Neumannová, Dr. Kosová
10. Další kongres je plánován na 4.-.6.42019- bude Hr. Králové – Adalbertinum-organizačně zajišťuje Sekce GDD – odpovídá Dr. Špaček, Havlín, AMCA – p. Uhrová

 Zápis ze schůze výborů sekce a společnosti GDD 24.3.2018

Přítomni: Ondrová, Havlín, Skřenková, Kosová, Neumannová, Alešová, Smetanová

Dr. Skřenková informuje výsledcích memoranda

Naše memorandum jsme poslali pediatrickým společnostem, přednostům universitních gynekologicko-porodnických klinik, členům výboru ČGPS, členům akreditační komise MZ (někteří jedinci figurují ve více oslovených subjektech), České lékařské komoře, Slovenské Sekci gynekologie dětí a dospívajících a také prof. Wladimiroffovi z EBCOG, senátorovi doc. MUDr. Kolibovi, CSc. a senátorce doc. MUDr. Emmerové, CSc. , předsedovi Vědecké rady prof. MUDr. Štěpánovi Svačinovi, DrSc., MBA, iniciátorovi memoranda prof. MUDr. Antonínovi Doležalovi,DrSc..
Písemnou podporu nám vyjádřili: Česká endokrinologická společnost ČLS JEP, Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Česká společnost dorostového lékařství ČLS JEP, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLSJEP Přednostové GPK :Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – 1. LF UK, MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA – 2. LF UK, Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. – 3. LF UK, Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.,MBA – Brno, Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. –Plzeň, Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. – Jihlava, Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. – Nemocnice Na Bulovce, Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. – Hradec Králové, dále Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc., Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., senátor (dětský gynekolog), Prim. MUDr. Karel Harvánek – dětská chirurgie Nemocnice na Bulovce, Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. – předseda Vědecké rady MZ, MUDr. Marcela Henčlová, členka Akreditační komise MZ , MUDr. Zuzana Nižňanská, Ph.D. – předsedkyně Sekce dětské gynekologie slovenské gyn.- por. společnosti a členka EURAPAG.
Bez odezvy: členové výboru ČGPS, respektive následoval dopis předsedy a místopředsedy náměstkovi ministra, ale nám výborům neodpověděli, ČLK, ostatní členové Akreditační komise MZ, nejmenovaní výše GPK Ostrava (doc. Šimetka psal, že je mimo ČR), Olomouc, EPCOG
Proti: Výbor České společnosti pediatrické chirurgie nás nepodpořil (prof.Rygl- Motol).

Memorandum, dopis náměstkovi Prymulovi a náš vzdělávací program ještě Dr. Skřenková postoupila ing. Jaroslavě Němcové, MBA – ministryni práce a sociálních věcí ČR, která jej taktéž projedná s kolegou ve vládě ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Dále Dr. Skřenková ještě kontaktovala senátorku doc MUDr. Emmerovou a ta okamžitě reagovala a podpořila naši snahu přímo u ministra zdravotnictví.

Dr. Ondrová
Informuje o dopise ČGPS náměstku ministra zdravotnictví prof. Prymulovi, kde Dr. Dvořák žádá o vyřazení dětské gynekologie z nástavbových oborů. V dopise si trochu protiřečí, podpisy jsou jen od Dr. Dvořáka a doc Feyereisla. Dr. Ondrová opakovaně žádala o zápis ze schůze ČGPS, kde byla tato problematika probíraná a proběhlo hlasování. Přestože od schůze uplynuly 3 týdny není zápis dostupný.

Dr. Smetanová
Navrhuje znovu kontaktovat vedení EBCOGu a ověřit si tvrzení Dr. Dvořáka o zamítavém stanovisku k existenci GDD jako nástavbového oboru v ČR.
V případě neúspěchu, tedy zrušení atestace z DG, stanovit přísnější podmínky k možnosti výkonu DG, než pouze účast na kurzu.

Domluvili jsme se na dalším postupu:

Dr. Neumannová napíše a pošle prof.Svačinovi zprávu o stavu doškolování, které probíhá bez problémů, na základním kurzu bylo 20 účastníků.
Budeme se snažit medializovat – rozhlas (Havlín, Neumannová), televize – Sama doma (Ondrová…)
Články pro pediatry (Kosová)
Dr. Kosová se spojí s krajskými ředitelstvími policie ČR, aby nám, vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku dětských gynekologů při vyšetřování dětí při podezření na násilný trestný čin, také vyjádřili podporu.

Čekáme na reakci EURAPAGu, nyní probíhá zasedání v Bělehradě.

Zápis ze schůze sekce a společnosti Dětské gynekologie ČGPS a ČLSJEP  27.10.2017

Přítomni: Havlín, Ondrová, Smetanová Teslík, Skřenková, Vambera, Neumannová

Omluveni: Kosová, Špaček, Alešová,Fišerová

 

 1. finanční situace – Dr. Skřenková informovala o finančních výsledcích sekce – výsledek je v kladných číslech.
 2. vzdělávání – atestace proběhnou 6.12.2017 v Nemocnici na Bulovce přihlášená je jedna lékařka – MUDr. Müllerová.

 

Lékaři kteří praktikují dětskou gynekologii  v ambulanci si mohou požádat o akreditaci z dětské gynekologie I stupně a tím umožnit vzdělání a složení ,, atestační,, zkoušky svým mladším kolegům viz stránky  IPVZ  https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/specializace-pro-lekare-nastavbove-obory-z-roku-2015

Nicméně vyšel nový zákon 67/2017 s účinností od 1.7.2017 který mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů ale nevyšla prováděcí vyhláška. Takže, lze zařazovat do oboru, ale dokud nevyjde vyhláška nelze získat akreditaci…..

 

IFEPAG nemá význam pokud ho neuznají zdravotní pojišťovny, kontaktní adresa bude IPVZ

Dr. Ondrová informuje, že v akreditační komisi je z původně navržených 3 členů jen Doc. Špaček

 1. prezentace v mediích

Na jaře seminář v Senátu, plánovaný seminář v poslanecké sněmovně byl kvůli volbám zrušen, nový termín zatím není

 1. plán akcí na příští rok Dr. Ondrová je v kontaktu s MUDr. Šebkovou, předsedkyní společnosti praktických dětských lékařů v únoru 2018 bude Kongres primární péče ( termín zatím není??) budeme mít možnost prezentovat 4-5 témat ( poruchy cyklu) zatím se neví jak to bude přesně vypadat

2019? mezioborový  pediatrický kongres ( mentální anorexie, primární amenorhoea)

6/2018 násilí na dětech

Dětské endokrinologické dny v Hradci Králové

18.11.2017  Hořovice seminář o dětské gynekologii pro pediatry

27.-28.4.2018 proběhne společná konference Slovenské a české GDD  v Bratislavě

4.webové stránky – na http:Legalfu.org je návrh, který zpracovala Dr. Alešová

stranky  www.detskagynekologiecgps i clsjep.cz jsou zablokované

Zápis společné schůze výborů ČSGDD, Sekce GDD ČGPS a Sekce GDD SGPS v Olomouci 30. 3. 2017

Účastni: Alešová, Feldmár, Feráková, Havlín, Kosová, Nižňanská, Ondrová, Skřenková, Špaček, Teslík,
Omluveni: Smetanová, Vambera
Hosté: Koliba, Uhrová
1. Kontrola zápisu minulého výboru – bez připomínek
2. Obsazení uvolněných funkcí ve výborech – jednomyslná volba
a) Sekce – místopředseda – Alešová
b) Společnost – předseda – Ondrová
3. Kooptace dvou nových členů výborů – opět jednomyslná volba
a) Sekce – MUDr. B. Fišerová (Ostrava)
b) Společnost – MUDr. H Neumannová (Praha – Bulovka)
4. Situace v českých společnostech
a) Sekce – 184 členů, aktiva 108 057 Kč
b) Společnost – 148 členů, aktiva 112 727 Kč
5. Mediální aktivity
a) 6. 1. 2017 ČRo2 – Káva o čtvrté – Neumannová, Havlín
b) Seminář Role dětské gynekologie v moderní péči o mladou generaci, 22. 3. 2017, Senát ČR Praha – Koliba, Ondrová, Alešová, Havlín, Skřenková
6. Do akreditační komise nominování Ondrová, Skřenková, Špaček
7. Schůzka s výborem ČGPS – pozitivní, nastaven model vzájemně vstřícné komunikace – Špaček, Smetanová
8. Počátkem března zveřejněn návrh vyhlášky o nástavbových oborech – GDD v nich chybí. Vedena četná jednání na různých úrovních – získána podpora od předsedy ČLS JEP, výboru ČGPS a čtyř pediatrických společností. T. č. jsou připomínky vypořádávany na MZd a čekáme na výsledek.
9. V oblasti dalšího vzdělávání v GDD probíhají jednání s IPVZ o personálním složení subkatedry a její lokalizaci. Připravují se dva atestační termíny – 14. 6. a 6. 12. 2017.
10. V březnu vyšla učebnice Dětské gynekologie – výbory vyslovují poděkování Kosové za ohromný kus práce při jejím dokončení, stejně tak děkují spoluautorům a recenzentovi.
11. Nižňanská seznamuje se situace GDD v SR, která je vcelku stabilní a klidná.
12. Budoucí akce v GDD
a) Základní kurz GDD 20. – 21. 5. 2017 Hotel ILF Praha, informace a přihlášky na www.ipvz.CZ
b) 14. evropský kongres GDD, Vilnius, 6. – 10. 6. 2017, www.eurapag2017.eu
c) 50. konference GDD 12. – 14. 4. 2018 Bratislava
d) 19. světový kongres GDD, Melbourne 19. 11. – 3. 12. 2019
13. Kongres 2016 v lednici – rekordní účast 182 osob. Na aktuálním kongresu v Olomouci očekáváno 175 účastníků.

Aktuality

Brno

Konference Gynekologie dětí a dospívajících

Srdečně Vás zveme na naši pravidelnou tradiční konferenci Gynekologie dětí a dospívajících.
Termín:  11.-.13.4.2024
Místo:   Resort Hotel Maximus Brno
Thessaloniki

Evropský kongres gynekologie dětí a dospívajících

Evropský kongres gynekologie dětí a dospívajících
Termín: 5.-8.6.2024
Místo: Thessaloniki Greece ( Soluň )
Účastníkům z České republiky s aktivní účastí na tomto kongresu výbory Společnosti a Sekce GDD opět finančně přispějí!!
CGPS_logo_114px

Výsledky volby do výboru a revizní komise Společnosti pro gynekologii dětí a dospívajících ČLS JEP

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky voleb do Společnosti pro gynekologii dětí a dospívajících.

Starší Novinky

CGPS_logo_114px

Volby do výboru a revizní komise Společnosti pro gynekologii dětí a dospívajících ČLS JEP

Věnujte, prosím, pozornost elektronickým volbám do výboru a revizní komise Společnosti pro gynekologii dětí a dospívajících ČLS JEP.
Pokyny naleznete v přiloženém dopise, stejně tak jako zprávu o činnosti Společnosti současné předsedkyně MUDr. Dany Ondrové.

belgrade-4583965_960_720

Světový kongres dětské gynekologie v Bělehradu

termín konání : 18.-21.5.2023

Všechny ostatní informace najdete na webu kongresu https://www.wcpag2023.org/.

Připomínáme, že každému účastníkovi z Česka s aktivní účastí na tomto kongresu přispěje Sekce GDD a Společnost GDD částku 3.000,- Kč
54Amca

54. Konference gynekologie dětí a dospívajících

https://detskagynekologie.amca.cz/

Srdečně Vás zveme na tradiční konferenci dětských gynekologů v Lednici v termínu 20-22.4.2023. Deadline odevzdání příspěvků k aktivní účasti je 28.2.2023. Těšíme se na Vás výbor Sekce GDD ČGPS ČLS a výbor Společnosti GDD ČLS.

Artboard 1@2x-100

Webcast – Kazuistiky z oboru gynekologie dětí a dospívajících

20.10.- 15.12.2022
Cena: 1600 Kč
Program: Forenzní problematika. Operační řešení vývojových vad. Mezioborová spolupráce při řešení poruch puberty. Cizí těleso v pochvě. Poruchy příjmu potravy, operační řešení endometriosy v adolescentním věku. Tumory v dětském věku – diagnostika, operační řešení, onkologická léčba.
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/58442-webcast-kazuistiky-z-oboru-gynekologie-deti-a-dospivajicich

Artboard 1@2x-100

Webcast – Základní témata gynekologie dětí a dospívajících

15.09.- 15.10.2022
Cena 2400 Kč
Program: Gynekologické rozdělení dětského věku, vyšetření dítěte. Problematika abnormálního děložního krvácení. Poruchy pohlavního dospívání. Problematika gynekologických nádorů jejich diagnostika a léčba. UZ diagnostika – specifika v dětském věku. Antikoncepce pro adolescenty. HPV – nejnovější poznatky a doporučení.
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/58441-webcast-zakladni-temata-gynekologie-deti-a-dospivajicich

Artboard 1@2x-100

Specializační stáže

Specializační stáže  – 10 dní, Fakultní nemocnice Bulovka, po domluvě s lektorem https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/56925-mimoradna-specializacni-odborna-staz-gynekologie-deti-a-dospivajicich-i
Artboard 1@2x-100

Webinář - kazuistiky z oboru Gynekologie dětí a dospívajících

17.10.- 30.11.2021 Webinář – kazuistiky z oboru Gynekologie dětí a dospívajících https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/56899-mimoradny-webinar-kazuistiky-z-oboru-gynekologie-deti-a-dospivajicich

Artboard 1@2x-100

Webcast stěžejní problematika oboru GDD

13.9. – 17.10. 2021 spuštěn Webcast stěžejní problematika oboru GDD ( opakování jarního webcastu) https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/56929-mimoradny-zakladni-webcast-gynekologie-deti-a-dospivajicich-stezejni-problematika-oboru

01762

52. Koference gynekologie dětí a dospívajících

Naši tradiční konference Gynekologie dětí a dospívajících, se v případě zlepšení epidemiologické situace bude konat v Lázních Bělohrad od 14.-16.10.2021 v Lázních Bělohrad

Podrobnosti jsou dostupné na odkazu: http://www.detskagynekologie.amca.cz/

eurapag21-landscape-banner-600px

EURAPAG 2021

Kongres EURAPAG 2021 se bude konat od 9. do 12. června 2021 a bude organizován virtuálně.

Odeslání abstraktu: Odesílání nejnovějších abstraktů je možné do 18. dubna. Další informace o tomto procesu naleznete na adrese www.eurapag2021.eu/abstracts
Registrace: Termín poplatku za Early Bird byl prodloužen na neděli 21. března. Další informace najdete na webových stránkách www.eurapag2021.eu/registration

Informace o EURAPAG 2021 v Anglickem jazyce

pexels-burst-374074

Kurz formou webcastu 13-14.3.2021

Zveme Vás na kurz formou Webcastu v termínu 13.-14. března 2021

Program kurzu

Přihlášení na kurz

FIGIJ

50. výročí založení FIGIJ

Jsme aktivními spolupracujícícmi členy dvou mezinárodních organizací pro gynekologii dětí a dospívajících – evropské – EURAPAG a celosvětové FIGIJ

Poděkování FIGIJ
PAG Society of Czech Republic
MUDr. Jana Alešová

87382832_2987759487935817_330187464989736960_o

ZRUŠENÍ 52. Koference gynekologie dětí a dospívajících

Vážení dovolujeme si Vás informovat o zrušení termínu konání konference v Lázních Bělohrad od 8.-10.4.2021 v Lázních Bělohrad

Podrobnosti jsou dostupné na odkazu: http://www.detskagynekologie.amca.cz/

01762

ZRUŠENÍ 52. Koference gynekologie dětí a dospívajících

Vážení zaregistrovaní účastníci 52. konference gynekologie dětí a dospívajících, jménem výboru České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP si Vás dovolujeme informovat o zrušení 52. konference gynekologie dětí a dospívajících, která se měla konat 22.–24. 10.2020 v Lázních Bělohrad. K rozhodnutí došlo po pečlivém zvážení všech okolností a rizik souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19.

Zaplacené registrační poplatky Vám budou vráceny do konce září.

historie-3x2

52. Koference gynekologie dětí a dospívajících

Zveme Vás na naši tradiční konferenci Gynekologie dětí a dospívajících, která se bude konat v novém termínu 22.-24.10.2020 v Lázních Bělohrad

Termín 2.-4.4.2020 zrušen (v souvislosti s epidemiologickou situací; přihlášky, stejně tak všechny platby zůstávají v platnosti a převádí se na nový termín)

ON line prihlášky, program a podrobnosti jsou dostupné na odkazu: http://www.detskagynekologie.amca.cz/

Heda

Zemřela MUDr. Hedvika Geržová

12.4.1960 – 2.3.2020.

Odešla náhle a příliš brzy……

Kdož jste ji znali, věnujte tichou vzpomínku.

Havlin_Miroslav

Zemřel MUDr. Miroslav Havlín

S lítostí oznamujeme všem přátelům, známým a kolegům, že nás opustil MUDr. Miroslav Havlín. Zemřel tiše ve středu 15. ledna 2020 po dlouhé těžké nemoci ve věku 64 let. Poslední rozloučení se konalo v nejužším rodinném kruhu.

Nekrolog: MUDr. Miroslav Havlín

praha-seo

Základní kurz Gynekologie dětí a dospívajících

Pro zájemce o kurz v oboru gynekologie dětí a dospívajících – nabízíme kurz, tzv. „základní“. Kurz se uskuteční pod záštitou IPVZ ve dnech 7.- 8.3.2020 v Praze v prostoráchI ILF, Budějovická, Praha.

Přihlášky: www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce

Program: klikněte zde pro zobrazení

3356090-0e365d

Doškolovací kurz v gynekologii dětí a dospívajících

Ve dnech 2.-3.11.2019 se uskuteční mezioborový doškolovací kurz Gynekologie dětí a dospívajících. Akce je organizována ve spolupráci s IPVZ.

Přihlášky: www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce

Program: klikněte zde pro zobrazení

SwissLife

Swiss Life

Společnost Swiss life nabízí našim členům VIP služby se zvýhodněnými cenami. Jde o konzervativní investování a také o možnost uzavřít výhodné profesní pojištění.

Pokud by Vás nabídka zaujala – zde jsou odkazy na kterých se dozvíte více:

Informace k Pojištění

Informace k Investování

51. Kongres gynekologie dětí a dospívajících

Zveme vás na tradiční kongres dětské gynekologie, letos v Hradci Králové – Nové Adalbertinum, ve dnech 4.- 6.4.2019.

Přihlášky a podrobnější informace jsou k dispozici na této adrese: http://www.detskagynekologie.amca.cz/

bigstock-ballot-box-with-person-casting-107447402-e1518101056311

Výsledky voleb do České společnosti gynekologie děti a dospívajících

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky voleb do orgánů České společnosti gynekologie dětí a dospívajících – výboru a revizní komise.

Výsledky voleb do výboru ČSGDD

Výsledky voleb do revizní komise ČSGDD

3356090-0e365d

Doškolovací kurz v gynekologii dětí a dospívajících

Ve dnech 9.-10.3.2019 se uskuteční základní doškolovací kurz Gynekologie dětí a dospívajících. Akce je organizována ve spolupráci s IPVZ.

Přihlášky: www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce

Program: klikněte zde pro zobrazení

frankfurt-city-FRANKFURT1117

First European Trainee Program for PAG – Frankfurt/ Main

V termínu od 15. do 16.2.2019 se uskuteční ve Frankfurtu nad Mohanem – kongres/ workshop dětské gynekologie ( PAG ), organizovaný Evropským výborem pro dětskou gynekologii – EURAPAG.

Všichni zájemci jsou srdečně zvání.

 

Webové stránky: www.eurapag.com

Leták:  klikněte zde pro zobrazení

Program: klikněte zde pro zobrazení

bigstock-ballot-box-with-person-casting-107447402-e1518101056311

Kandidáti do orgánů České společnosti gynekologie dětí a dospívajících

Dovolujeme si Vás seznámit s navrženými kandidáty do orgánů České společnosti gynekologie dětí a dospívajících – výboru a revizní komise.

bigstock-ballot-box-with-person-casting-107447402-e1518101056311

Volby do České společnosti gynekologie dětí a dospívajících

Výbor České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne
12. 10. 2018 o konání voleb pro období od ledna 2019 do ledna 2023.

Volby se budou konat elektronickou formou.

Volby se konají do:     a) výboru, voleno bude 7 osob
b) revizní komise, voleny budou 3 osoby

Registrace členů k volbám:
Od 6. 12. 2018 do 15. 12. 2018 se členové společnosti mohou registrovat do systému gReception.
Po provedení registrace se voliči zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členů OS mimo členů volební komise. Z tohoto seznamu může volič do půlnoci 15. 12. 2018 zaškrtnout své kandidáty do výboru a kandidáty do revizní komise.

Odkaz na formulář:      https://app.greception.com/form/8577251c/

praha-seo

Doškolování – kurz

Ve dnech 10.-.11.11.2018 se uskuteční v Praze další z doškolovacích víkendů – Kurz dětské gynekologie. Akce je organizována ve spolupráci s IPVZ, program a jak se přihlásit najdete na:

 

Webové stránky: www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce

Program: klikněte zde pro zobrazení

csm_Bratislavskyhrad_94d492b936

50. konference gynekologie dětí a dospívajících

Dovolujeme si Vás informovat, o konání jubilejní 50. konference v Bratislavě

Termín a místo
26. – 28. duben 2018, Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, 816 25
Začátek: 26. 4. 2018 (konkrétní časy sa dozvíte po zveřejnění programu)
Ukončení: 28. 4. 2017 o 13.00 hod.

 

Webové stránky: www.amedi.sk

Program: klikněte zde pro zobrazení

pariz-vyhled

26. evropský kongres EBCOG v Paříži

Pro Vaši informaci uvádíme odkaz na 26. evropský kongres EBCOG, který se bude konat 8.-.10. března 2018  v Paříži. Deadline pro příjem abstrakt je 31.12.2017

www.ebcog2018.org

3356090-0e365d

Doškolování - atestace, kurz

Základní kurz dětské gynekologie proběhne v termínu 25.-26.3. 2018 v Praze.
Hlásit se můžete přes IPVZ http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50561-kurz-gynekologie-deti-a-dospivajicich-zakladni , bližší informace podá buď Dr. Kosová nebo Dr. Neumannová.
Termíny atestací v r. 2018-   13.6.2018 a 5.12.2018
učeni

Novinky na webu

Postupně, jak se hlásíte, přidáváme kontakty na Vaše ordinace, poskytující péči v oblasti dětské gynekologie. Seznam pracovišť najdete v oddíle  “ Informace pro rodiče“.

Dále jsme pro Vás přidali v oddíle „Doškolování “ zajímavou přednášku, která zazněla na poslední konferenci GDD – “ Dětská gynekologie očima dětského endokrinologa „.

Informace pro rodiče

Gynekologické vyšetření u dětského gynekologa

Nejčastějšími problémy, které řeší dětský gynekolog jsou v tom nejmladším věku srůsty v oblasti dětských rodidel, dále výtoky napříč věkovými kategoriemi, záněty zevních rodidel někdy i poranění. Velmi často přicházejí dětské gynekologické pacientky k vyšetření pro bolesti v podbřišku, v období puberty hlavně s menstruačními nepravidelnostmi nebo poruchami pubertálního vývoje. Není výjimkou, že nacházíme i odchylky v anatomickém utváření gynekologických orgánů, proto by každé i zdravé děvče mělo být poprvé vyšetřeno nejpozději v 15 letech věku.

I nejmenší gynekologické pacientky se vyšetřují vaginálně – je-li to potřebné. K vyšetření e používají speciální vyšetřovací nástroje, které jsou uzpůsobeny pro vaginální vyšetření v dané věkové kategorii tak, aby bylo možno projít přes otvor v panenské bláně a přehlédnout situaci v pochvě. Toto vyšetření je pro pacientku nebolestivé, v žádném případě nedochází k porušení panenské blány.

Je nutno připustit, že někdy děvčátka při vyšetření pláčou, avšak hlavním důvodem je strach z neznámého vyšetření, nikoliv to, že by šlo o bolestivé vyšetření. Po vaginálním vyšetření většinou následuje vyšetření přes konečník. Dnes již nedílnou součástí vyšetření bývá ultrazvukové vyšetření.

Vyšetření se vždy provádí v přítomnosti matky resp. zákonného zástupce, který je dopředu informován o postupu vyšetření.

Gynekologické problémy v dětském a dorostovém věku mají svá specifika, řešení se často liší od postupů používaných v gynekologii dospělých, z toho důvodu je nanejvýš vhodné, aby dětské gynekologické pacientky vyšetřoval gynekolog, který je v problematice dětské a dorostové gynekologie erudován.

Co dělat, vznikne-li podezření na zneužití děvčete

 

Má-li rodič, resp. zákonný zástupce podezření na zneužití své dcery, resp. dítěte jemu svěřené do péče, pak má následující možnosti, jak situaci řešit:

 1. Ohlásí zjištěné skutečnosti nebo jen své podezření na nejbližším oddělení obecné kriminality PČR
 2. Ohlásí zjištěné skutečnosti nebo jen své podezření na místně příslušném oddělení OSPOD  ( oddělení sociálně právní ochrany dětí – sociálka )

Obě uvedené instituce jsou ze zákony povinny ohlášenou situaci dále řešit.

Vždy nejprve provedou důkladný pohovor s rodiči resp. zákonnými zástupci, pak s dívkou, u které je podezření na zneužití. V dalším kroku je vždy vyžadováno gynekologické vyšetření. Po předběžné domluvě o termínu vyšetření s gynekologem – nejlépe s takovým, který je erudován v dětské gynekologii, přichází dívka v doprovodu svého zákonného zástupce, event. i vyšetřovatele PČR nebo sociální pracovnice ke gynekologickému vyšetření.

Takto vyžádané vyšetření nesleduje léčebný účel a proto je nehradí zdravotní pojišťovna  Úhradu za vyšetření provede buď PČR nebo oddělení OSPOD – dle toho, která z institucí si vyšetření vyžádala.

 

Rodiče, resp. zákonní zástupci však mají i možnost vyžádat si u specializovaného gynekologa takovéto forensní vyšetření  ( vyšetření za účelem zjištění zda dívka je či není panna )  i bez předchozího ohlášení na PČR nebo OSPOD.  V takovém případě, vyžádají-li si vyšetření sami, bez asistence PČR nebo OSPOD, ovšem musí počítat s tím, že cenu vyšetření uhradí sami z vlastních prostředků. Běžně se cena tohoto typu vyšetření pohybuje mezi 600 – 1.000,- Kč.

Očkování proti HPV

V posledních 10 letech se na medicínském trhu objevila možnost očkování proti lidským papilomavirům, lidově řečeno proti rakovině čípku děložního. V této souvislosti se rozpoutala mnohdy vášnivá diskuse, zda naše dcery očkovat či nikoliv. Zda je očkování prospěšné, zda má nějaké nežádoucí účinky atd. atd.

Sekce gynekologie dětí a dorostu se jednoznačně staví zato, možnosti očkování proti lidským papilomavirům využít a toto realizovat. Aktuálně zdravotní pojišťovny poskytují významný finanční příspěvěk na očkování pro děvčata mezi 13 a 14 rokem věku. V praxi to znamená, že očkování by mělo začít v rámci tohoto projektu u dívky ne dříve než 1 den po 13 narozeninách a ne později než 1 den před 14 narozeninami. V této době používáme tzv. dvoudávkové schéma, po aplikaci první dávky se druhá aplikuje ne dříve než za 6 měsíců a ne později než do roka.

Očkování je možno realizovat i u děvčat starších 14 let či u dospělých žen. Zde se používá třídávkové aplikační schéma ( po první aplikaci následuje druhá dávka za 2 měsíce a pak poslední za 4 měsíce po předchozí aplikaci ). Pro tyto věkové kategorie je však nutno využívat k dofinancování očkovací látky bonusové příspěvky pojišťoven, které se mohou rok od roku měnit. Je třeba si aktuální situaci zjistit u konkrétní zdravotní pojišťovny.

K dispozici jsou 3 očkovací látky s různým rozsahem spektra pokrytí virů

Název Pokrytí kmenů papilomavirů Doplatek*
Cervarix kmen 16,18 bez doplatku
Silgard kmen 16,18,6,11 300 Kč
Gardasil kmen 16,18,6,11,31,33,45,52,58 2.200 Kč

*doplatek za dávku pro pacientky/dívky ve věku 13-14 let

Cervarix a Silgard chrání před 70% karcinomů, Silgard navíc chrání před výskytem genitálních bradavic ( kondylommat ) a Gardasil pokrývá 90% karcinomů děložního čípku.

Antikoncepce u mladistvých

Pro dětského gynekologa padá v úvahu použití některé z metod antikoncepce v zásadě ze dvou důvodů:
1. antikoncepce v pravém smyslu k zabránění nechtěného těhotenství
2. léčebný důvod

Přehled antikoncepčních metod použitelných v dorostové gynekologii:

Nehormonální:
1. kondom nejlépe v kombinaci s antiko čípky a krémy
2. Pharmatex – antiko čípky , krém
3. přerušovaná soulož – v kombinaci s antiko čípky , krémy
4. vaginální pesar, kobouček – Femcap – v kombinaci s antiko krémy

Hormonální:
1. kombinované hormonální pilulky (obsahují estrogen a gestagen)
2. monopils (obsahují pouze gestagen)
3. kombinované hormonální náplasti
4. nitroděložní tělísko s gestagenem – Jaydess

Pro dorostový věk se nedoporučují hormonální antikoncepční metody injekční (Depo provera) a preparáty s extrémně nizkodávkovanou hormonální hladinou – (vaginální kroužek nebo pilulky s hladinou estrogenů 0,15 mg).

Vzhledem k zákonnému omezení sexuální aktivity u dívek mladších 15 let je předpis antikoncepce u děvčat pod 15 let z antikoncepčních důvodů nemožný.

Použití antikoncepčních preparátů z léčebných důvodů:

Velmi často se používají preparáty hormonální antikoncepce i z jiných než antikoncepčních důvodů. Jde např. o podávání z důvodu:
– při příliš silných menses ke korekci síly menses,
– při jiným způsobem nezvladatelných bolestech při menses,
– z kožních důvodů jako součást léčby akne,
– z preventivních důvodů k zamezení tvorby vaječníkových cyst.

Z těchto důvodu lze předesat preparát hormonální antikoncepce i děvčatům mladším 15 let, přičemž je vhodné tuto léčbu nasazovat děvčatům, které již alespoň 1 rok pravidelně menstruují (výjimky samozřejmě existují).
V žádném případě zdravotní pojišťovny preparáty hormonální antikoncepce nehradí, třeba byly předepsány ze zdravotních důvodů.

Více informací je možno získat – viz zajímavé odkazy

Ambulance pro dětskou gynekologii

Praha a okolí

Středočeský kraj

Ostrava a Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj a Brno

Zlínský kraj

Vysočina

Jihočeský kraj

Ústecký kraj

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Plzeňský kraj

Liberecký  kraj

Doškolování lékařů

Podmínky k atestaci z dětské gynekologie

1. praxe – počítá se až od splnění základní atestace, resp. specializované způsobilosti v oboru gynekologie-porodnictví.

2. uchazeč musí doložit 12 měsíců praxe v rozsahu normální denní pracovní doby dle úvazku 1,0 (tedy 40 hodin týdně) na akreditovaném pracovišti 1. stupně. Bohužel toto je zcela zásadní, nelze to obejít ani smlouvu s tímto akreditovaným pracovištěm, musí být doložitelná pracovní smlouva s tímto zařízením. Tato příprava může být rozvolněná (tedy při úvazku 0,2 je to 5 let). Tedy pro všechny, kteří se chtějí přihlásit k atestaci, je potřeba, aby si vaše mateřská pracoviště požádala o akreditaci 1.stupně, jinak bohužel nesplníte podmínky vzdělávacího programu.

3.2×2 týdny na pracovišti s akreditací II. stupně – tj. FN na Bulovce (MUDr. Helena Neumannová) , FN Ostrava |(MUDr. Hedvika Geržová), FN Olomouc (MUDr. Dana Ondrová) a FN Brno (MUDr. Rejdová).

4. praxe na pediatrii a dětské chirurgii je nepovinná, je to ale s výhodou

5. před atestací, která má dvě části – praktickou a ústní (zatím bude probíhat na pracovišti dětské gynekologie FN na Bulovce) je potřeba vypracovat atestační práci, téma, které bude zadáno vedoucím IPVZ pro dětskou gynekologii

Seznam akreditovaných pracovišť

Brno

 • FN Brno (AP II. typu); Jihlavská 20, 625 00 Brno; tel: 532 232 102; akreditace do: 21.09.2019

Hradec Králové

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové (AP II. typu); Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové; tel: 495 831 111; akreditace do: 29.06.2021

Jihlava

 • MUDr. Zuzana Brožová (AP I. typu); Telečská 1727/34, 586 01 Jihlava; tel: 567 310 437; akreditace do: 10.07.2021

Olomouc

 • Fakultní nemocnice Olomouc (AP II. typu); I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc; tel: 585 851 111; akreditace do: 29.01.2020

Ostrava

 • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava (AP I. typu); 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava; tel: 591 371 111; akreditace do: 29.06.2021

Praha

 • Fakultní nemocnice v Motole (AP II. typu); V Úvalu 84, 150 06 Praha; tel: 224 439 030; akreditace do: 21.09.2019
 • Nemocnice Na Bulovce (AP II. typu); Budínova 67/2, 180 81 Praha 8; tel: 266 082 533; akreditace do: 22.08.2020

Zlín

 • Krajská nemocnice T. Bati, a.s. (AP II. typu); Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín; tel: 577 551 111; akreditace do: 21.12.2020

Zajímavé odkazy