Doškolování – atestace, kurz

Základní  kurz dětské gynekologie proběhne v termínu  25.-26.3. 2018 v Praze. Hlásit se můžete přes IPVZ http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50561-kurz-gynekologie-deti-a-dospivajicich-zakladni , bližší informace podá buď Dr. Kosová nebo Dr. Neumannová. Termíny atestací v r. 2018-   13.6.2018 a 5.12.2018