Uncategorized

Výbor České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne
12. 10. 2018 o konání voleb pro období od ledna 2019 do ledna 2023.

Volby se budou konat elektronickou formou.

Volby se konají do:     a) výboru, voleno bude 7 osob
b) revizní komise, voleny budou 3 osoby

Registrace členů k volbám:
Od 6. 12. 2018 do 15. 12. 2018 se členové společnosti mohou registrovat do systému gReception.
Po provedení registrace se voliči zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členů OS mimo členů volební komise. Z tohoto seznamu může volič do půlnoci 15. 12. 2018 zaškrtnout své kandidáty do výboru a kandidáty do revizní komise.

Odkaz na formulář:      https://app.greception.com/form/8577251c/